x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISA1B Suomalainen, kansainvälinen kaupunki - matkalla Virtuaali Viipurissa 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija tunnistaa kaupunkihistoriallisen tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä. Opiskelija pystyy pohtimaan kaupunkien kehitystä paikallisten, kansallisten ja transnationaalisten voimien jatkuvana vuorovaikutuksena ja tarkastelemaan kaupungistumista ja kaupunkilaisuutta eri toimijoiden/ryhmien näkökulmasta (luokka, sukupuoli, etniset ryhmät).

Kurssille otetaan korkeintaan 20 opiskelijaa.

Yleiskuvaus

Kurssilla Suomalainen, kansainvälinen kaupunki – matkalla Virtuaali-Viipurissa perehdytään kaupunkihistoriallisen tutkimuksen lähestymistapoihin, kaupungistumiseen, kaupungin arkeen ja juhlaan, elinkeinoihin, kulttuuriin ja kaupungin asukkaisiin, kaupunkikuvaan ja kaupunkirakenteeseen käyttämällä esimerkkiaineistona Viipurin kaupunkia 1800-luvun lopulta nykypäivään, ja erityisesti 1920- ja 1930-luvulla.

Voit määritellä itse, mihin osa-alueeseen Viipurissa haluat omassa kurssityössäsi keskittyä. Kurssi ei sisällä tenttiä eikä luentopäiväkirjaa, sen sijaan kurssilla tuotetaan sisältöjä Tampereen Ammattikorkeakoulun Rakennustekniikan osaston VirtuaaliViipuri 1939 hankkeeseen, joka on Viipurin kaupungin pienoismallin pohjalta toteutettu 3D-mallinnus internetissä.


Sisältö ja suoritustapa

Kurssi on kahden periodin mittainen. Ensimmäinen periodi sisältää 3–4 luentoa, joilla perehdytään VirtuaaliViipurin ideaan ja rakenteeseen, kaupunkihistorialliseen tutkimukseen ja Viipurin erityiseen menneisyyteen suomalaisena ja kansainvälisenä kaupunkina. Kurssityöt käsitellään toisen periodin aikana. Kurssityönä voi laatia joko yksin tai parin kanssa yhden laajemman tai 2–3 suppeampaa Viipuri-tekstiä.  Opiskelijoita ohjataan lähdeaineiston, Viipuri-kirjallisuuden ja kuva-aineiston käytössä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Mervi Kaarninen, Vastaava opettaja
Mervi.Kaarninen[ät]uta.fi
Marjaana Niemi, Vastaava opettaja
Marjaana.Niemi[ät]uta.fi
Jouni Keskinen, Vastaava opettaja
Jouni.M.Keskinen[ät]uta.fi

Opetus

13.9.2016 – 13.12.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 13.9.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B4113

Arviointi

Numerolla 1-5.