x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYS3B/SOSM5.1 Luovat aineistot ja analyysimenetelmät 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnot
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää, että sosiaalitieteellisiä ilmiöitä voi lähestyä vaihtoehtoisten ja luovien aineistojen ja menetelmien kautta. Opiskelija harjaantuu tunnistamaan ja analysoimaan keskeisiä sosiaalitieteellisiä käsitteitä ja ilmiöitä.

Yleiskuvaus

Kurssilla tarkastellaan luovien menetelmien ja erilaisten aineistojen käyttöä sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa. Kurssin aikana pohditaan, kuinka esimerkiksi eriarvoisuutta voidaan tarkastella ja tutkia kuvallisin keinoin, fiktion avulla tai esim. tarinoiden välityksellä. Kurssin toteutuksessa keskeistä on kokemuksellinen ymmärtäminen ja yhdessä oppiminen.

Kurssi koostuu neljästä luennosta, seminaaritapaamisista ja välitehtävistä. Luennot pidetään Porissa ja luentoja seurataan samanaikaisesti Tampereella (Linna 5014). Seminaariryhmät (max 15 opiskelijaa/ryhmä) kokoontuvat Porissa ja Tampereella.

Luennot:

10.1. 2017 Johdanto luoviin menetelmiin (Eriikka Oinonen & Riikka Korkiamäki)

31.1.2017 Visuaaliset aineistot ja menetelmät (Riikka Korkiamäki & Riikka Turtiainen)

14.2.2017 Laululyriikka tekstiaineistona (Eriikka Oinonen)

28.2. 2017 Kehollisuus tutkimuksessa (Petri Hoppu)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Riikka Korkiamäki, Vastaava opettaja
Riikka.Korkiamaki[ät]uta.fi
Eriikka Oinonen, Vastaava opettaja
Eriikka.Oinonen[ät]uta.fi

Opetus

10.1.2017 – 9.3.2017
Luento-opetus 8 tuntia
Ti 10.1.2017 klo 10-12, Pori 386/Tampere Linna 5014
Ti 31.1.2017 klo 10-12, Pori 386 / Tampere Linna 5014
Ti 14.2.2017 klo 10-12, Pori 386 / Tampere Linna 5014
Ti 28.2.2017 klo 10-12, Pori 386 / Tampere Linna 5014
Seminaari 12 tuntia
Porin ryhmä
Ti 24.1.2017 - 7.3.2017 joka toinen viikko klo 10.15-12.45, tila 386, Kaikki kerrat tilassa 386
Tampereen ryhmä
To 26.1.2017 - 9.3.2017 joka toinen viikko klo 10.15-12.45, Linna 6034
Poikkeukset:
9.3.2017 klo 10.15 –12.45 , 6018, Paikan muutos!!!!

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaaritapaamisiin sekä välitehtävät ja omakohtainen kirjallinen reflektio (oppimispäiväkirja) luennoista.

Oppimateriaalit

Kurssia varten Moodleen koottu lukulista, jota opiskelijat hyödyntävät välitehtävissään.

Lisätiedot

Kurssi korvaa 5 op sosiaalityön maisteriopintojen opetussuunnitelman kohdasta STYS3B Erilaiset tiedonmuodostuksen tavat tai 5op kohdasta Sosiaalityön maisteriopintojen valinnaiset opinnot. Sosiaalitieteiden maisteriopinnoissa kurssi korvaa opetussuunnitelman kohdan SOSM5.1 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät 5 op.