x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYP5 Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää sosiaali-, terveys- ja kuntoustuspalvelujärjestelmän historiaa, rakenteen, toimintaperiaatteet, palvelujen tuottamisen tavat ja keskeisen lainsäädännön pääpiirteet. Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisimpien ammattiryhmien toimintakäytännöt ja niitä koskevan viranomaisvalvonnan perusteet. Opiskelija tuntee sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen ajankohtaiset haasteet asiakkaiden, palvelujen järjestämisen, tuotannon ja talouden näkökulmista.

Yleiskuvaus

Kurssi järjestetään Tampere3-opetuspilottina. HUOM. Ennakkotiedoista poiketen verkkokurssi ei toteudu sosiaalityön osalta keväällä 2017.

Sosiaalityön tutkinto-opiskelijat suorittavat kurssin 5 op:n laajuisena

Kurssin sisältö:

  • Hyvinvointivaltion ideologia ja sen kehittyminen, keskeisen lainsäädännön ohjaavat periaatteet
  • Sosiaali- ja terveysalan ammattien viranomaisvalvonta
  • Julkisen politiikan keinot ja palvelujärjestelmää ohjaavat julkiset politiikat
  • Palvelujärjestelmän rakenne ja palvelujen tuottamisen vaihtoehdot (julkinen/yksityinen/kolmas sektori)
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon talouden keskeiset käsitteet ja kysymykset
  • Palveluintegraation, väestön ikääntymisen, asiakaslähtöisyyden, teknologian, palvelujen digitalisaation, medikalisaation, monikulttuurisuuden ja rahoituksen aiheuttamat haasteet

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen opintojaksolle etukäteen NettiOpsussa 14.9.-10.10. Kurssille valitaan 30 opiskelijaa. Etusijalla ovat sosiaalityön tutkinto-ohjelman omat opiskelijat. Ilmoittautumisten pohjalta opiskelijat jaetaan etukäteen 7 hengen ryhmiin, joissa on sekä Tamkin että yliopiston opiskelijoita.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jenni-Mari Räsänen, Vastaava opettaja
jenni-mari.rasanen[ät]tuni.fi

Opetus

27.10.2016 – 1.12.2016
Luento-opetus
To 27.10.2016 - 1.12.2016 viikoittain klo 8.15-11.30, Opetus TAMKin tiloissa, ls. R1-01 (Kuntokatu 4)
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen kontaktiopetukseen.
Opintojaksoon kuuluvien tehtävien suorittaminen.
Ryhmätehtävän kirjoittaminen opintojakson aikana Tabulan (TAMK) ryhmäkohtaisella keskustelualueella.  Ryhmätehtävässä tulee näkyä luentojen sisältö sekä oheismateriaalin käyttö lähteenä. Loppuyhteenveto tehdään esseemuotoisena tehtävänä, jossa kootaan tiivistetysti keskeinen opittu sisältö. Yhteenveto sisältää myös ryhmän itsearvioinnin ryhmätyöskentelystä.

Sosiaalityön tutkinto-opiskelijat laativat lisäksi oppimispäiväkirjan (2 op laajuinen), jossa hyödynnetään erikseen ilmoitettua oppimateriaalia.

Oppimateriaalit

Kurssilla osoitettu oppimateriaali

Lisätiedot

Tampere 3 opetuspilotti.