x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS09.4 Lisääntyminen, instituutiot ja teknologiat 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu lisääntymiseen, sen instituutioihin ja teknologioihin liittyvään teoriaan ja ajankohtaiseen tutkimukseen. Kurssin käytyään opiskelijalla on valmiudet hahmottaa lisääntyminen, kuten raskaus, hedelmöittyminen, synnytys ja niihin liittyvä hoito, sosiaalitieteellisenä tutkimuskohteena. Hän ymmärtää ja osaa kriittisesti arvioida sitä, miten lisääntyminen, instituutiot ja teknologiat muovaavat toinen toisiaan (historiallisesti). Hän hahmottaa, miten lisääntymiseen liittyvät biologiset prosessit ovat moninaisesti instituutionaalisen ja sukupuolistavan vallan muovaamia mutta miten samalla niihin sisältyy valinnanvapauden ja toimijuuden paikkoja.

Yleiskuvaus

Kurssin ohjelma on seuraava:

20.3 Johdantoluento: Lisääntyminen, teknologia ja instituutiot: keskeiset käsitteet ja aatehistoria

27.3 Sosiomateriaallisesti tuotettu sukupuoli ja lisääntyminen

3.4 Medikalisaatio, avustettu lisääntyminen ja sukulaisuus

10.4 Lisääntymispolitiikka, hallintavalta ja kansalaisuuden kysymykset

24.4 Sosiaalinen eriarvoisuus ja lisääntyminen

2.5 Lisääntymisturismi ja -markkinat

8.5 Seminaaritöiden esittelyä

15.5 Seminaaritöiden esittelyä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Riikka Homanen, Vastaava opettaja
Riikka.Homanen[ät]uta.fi

Opetus

20.3.2017 – 15.5.2017
Seminaari
Ma 20.3.2017 - 24.4.2017 viikoittain klo 12-15, Linna 5014
Ti 2.5.2017 klo 12-15, Linna 5014
Ma 8.5.2017 - 15.5.2017 viikoittain klo 12-15, Linna 5014

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Jokaiseen luentoon liittyy lukemisto, joka tukee luentoa ja perehdyttää ko. aiheen tuoreeseen tutkimukseen ja/tai klassikoihin. Lukemistosta myös keskustellaan yhdessä luennolla. Lukemisto ilmoitetaan kurssin Moodlessa.

Lisätiedot

Kurssi suoritetaan 1) osallistumalla aktiivisesti luennoille, 2) lukemalla luentojen tahdissa lukemistot ja tekemällä niistä tehtäviä moodleen sekä 3) kirjoittamalla ryhmäesseen sekä laatimalla siitä yhteisesityksen kurssin viimeisiksi kerroiksi.