x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA9 Taloustieteen normatiiviset ja poliittiset sitoumukset 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Kurssilla paneudutaan taloustieteen rationaalisuuskäsitykseen sekä sen normatiivisiin ja poliittisiin sitoumuksiin. Taloustiede sitoutuu lähtökohdissaan metodologiseen individualismiin sekä ajatukseen hyödyn maksimoinnista yksilöllisten preferenssien puitteissa. Osaltaan tämä lähtökohta on poliittisesti neutraali mutta sitoutuminen markkinoiden tehokkuusoletukseen (kilpailullisten markkinoiden teorian puitteissa) ohjeistaa ymmärrystämme politiikan roolista ja merkityksestä yhteiskunnassa. Tämä näkyy esimerkiksi kaventuneena ymmärryksenä yksilön ja yhteisön suhteesta ja inhimillisen hyvinvoinnin luonteesta sekä vapauden ja demokratian kaltaisten poliittisten käsitteiden merkityksestä. Tältä vaikutusvaltaiselta osaltaan taloustiede onkin poliittista.

Kurssilla käydään läpi tutkimusartikkeleita ja -kirjallisuutta, esimerkiksi: Paul Weirich, ”Economic Rationality” (The Oxford Handbook of Rationality 2004), Cass R. Sunstein, Preferences and Politics (Philosophy and Public Affairs 20, 1991), osia Dani Rodrikin kirjasta Globalisaation Paradoksi (2016) ja joitakin tekstejä mannermaisemman poliittisen filosofian puolelta.

5 op:n suoritus koostuu kahdesta osa-alueesta: tekstialustuksesta ja esitelmästä. Alustusten tarkoituksena on muodostaa kattava ja tukeva käsitys kurssin aihepiiristä. Omissa esityksissä opiskelijat ottavat tarkasteltavaksi jonkin yksittäisen ongelman/väitteen ja argumentoivat näkökantansa puolesta.

Ma 13.2.2017 (klo 10–12, Pinni B3109) on kurssin kokoontumiskerta, jolloin luodaan katsaus käsiteltäviin teksteihin ja käydään läpi käytännön asiat. Alustukset alkavat noin kuukautta myöhemmin (ks.opetusajat).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Sähköpostitse: e.petri.rasanen@uta.fi

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Sähköpostitse: e.petri.rasanen@uta.fi

Opettajat

Petri Räsänen, Vastaava opettaja
E.Petri.Rasanen[ät]uta.fi

Opetus

13.2.2017 – 4.5.2017
Pienryhmäopetus 32 tuntia
Ma 13.2.2017 klo 10-12, Pinni B3109
Ma 6.3.2017 - 27.3.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B3109
To 9.3.2017 - 30.3.2017 viikoittain klo 12-14, Linna K110
Ma 24.4.2017 klo 10-12, Pinni B3109
To 27.4.2017 - 4.5.2017 viikoittain klo 12-14, Linna K110
Ti 2.5.2017 klo 10-14, Pinni B3109
Ke 3.5.2017 klo 10-12, Pinni B3109
Ke 3.5.2017 klo 13-15, Pinni B3109
Ma 8.5.2017 klo 10-12, Pinni B3109

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Soveltuu myös filosofian jatko-opintojen suoritukseksi.

Muissa oppiaineissa suoritukset oppiaineen omien vaatimusten mukaan.