x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERKANA5 Terveyden edistäminen kansanterveystieteilijöille 8 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee terveyden edistämisen keskeiset mallit, käsitteet ja teoriat sekä suomalaisen kehityksen pääpiirteet. ymmärtää terveyden edistämisen ja tautien ehkäisyn lähestymistapojen eroja.
- hallitsee terveysohjelmien laatimisen ja arvioinnin keskeiset elementit ja osaa laatia terveysohjelman joltain terveyden edistämisen osa-alueelta
- pystyy käyttämään terveyden edistämisen teorioita ja käsitteitä terveyden edistämisen ohjelman laadinnassa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

24.11.2016 klo 10 - 31.1.2017

Opettajat

Professori Arja Rimpelä, Vastaava opettaja
TERA3 opettajat, Opettaja

Opetus

6.3.2017 – 10.5.2017
Luento-opetus
Aikataulu
Ma 6.3.2017 klo 14-16, A210-211
Ke 10.5.2017 klo 9-16, Keltainen sali F025, KONFERENSSI
TENTIT
Ti 28.3.2017 klo 12-14, A210-211
Ti 4.4.2017 klo 12-14, A210-211
Ryhmätyön valmistelu
Ti 28.3.2017 klo 14-17, A 308
Ti 4.4.2017 klo 14-17, A207

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arvosana muodostuu kahden kirjallisen tentin sekä ryhmätyön perusteella. Opintojakso arvioidaan 1-5, hylätty.

Lisätiedot

Kaksi kirjallista tenttiä. Opiskelijat laativat terveyden edistämisohjelman ryhmissä ja esittävät sen konferenssissa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali:

Bartholomew, LK ym. 2006. Planning health promotion programs. An intervention mapping approach. Jossey-Bass.  (Myös verkkojulkaisuna).

Nutbeam H., Harris E. 2010. Theory in a nutshell. A practical guide to health promotion theories. 3.edition. McGraw-Hill.

Ståhl T., Rimpelä A. (toim.). 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena.  http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085430