x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA3 Terveyden edistämisen perusteet 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee terveyden edistämisen periaatteet
- tuntee terveyden edistämisen ja kansanterveystyön toteutumisen suomalaisessa yhteiskunnassa, eri ikäryhmissä ja yhteisöissä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

professori Arja Rimpelä, Vastaava opettaja
yliopistonlehtori Fröjd Sari, Opettaja
professori Nygård Clas-Håkan, Opettaja
yliopistonlehtori Tiainen Kristiina, Opettaja
yliopisto-opettaja Mira Palonen (hoitotiede), Opettaja

Opetus

6.3.2017 – 31.3.2017
Luento-opetus
Ma 6.3.2017 klo 9-14, A210-211
Pe 10.3.2017 klo 9-15, F115
Pe 17.3.2017 klo 9-15, F114
Ma 20.3.2017 klo 9-15, F114
Pe 24.3.2017 klo 9-15, F114

Lisätiedot

HUOM: Opintojakso sisältää viisi teemapäivää, joihin osallistuminen on pakollista.
Kansanterveystieteen opiskelijat tenttivät teemapäivien sisällön opintojakson TERKANA5 yhteydessä.

Hoitotieteen opiskelijat tekevät teemapäivistä oppimispäiväkirjan erillisen ohjeen mukaan.

Hoitotieteen suorituksista vastaa hoitotieteen vastuuopettaja.

Hoitotieteen opiskelijoille vaihtoehtoisena suoritustapana sähköinen tentti, periodi 3.