x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAS14 Vaihtuvasisältöiset erikoiskurssit / Paikkatiedon hallinta - 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija harjaantuu soveltamaan ja tulkitsemaan paikkatietoja osana yhteiskuntatieteellistä kehittämistyötä ja perustutkimusta. Opiskelija osaa arvioida paikkatietojen hyödyntämiseen tarvittavia resursseja. Kehittää ajattelua, joka auttaa jäsentämään sijainnin ja yhteiskunnallisten ilmiöiden välisiä yhteyksiä empiirisesti ja teoreettisesti.

Yleiskuvaus

Kurssilla perehdytään paikkatiedon hallinnan (aineiston keruu, analyysi, visualisointi, tulkinta ja arviointi) perusteisiin ja ajankohtaisiin teemoihin.

Opetus koostuu luennoista, mikroharjoituksista ja paikkatietoaineistoihin perustuvan tutkimusprosessin läpiviemisestä. Harjoitustyössä mahdollisuus erikoistua määrälliseen (esim. alueelliset tilastotietokannat) tai laadulliseen (esim. kokemuksellinen, konstruktivistinen) tutkimusstrategiaan.

Edeltävät pakolliset opinnot: HALTVA12 Tutkimuspraktikum.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille seuraavan sivun kautta:

Opettajat

Ville Viljanen, Vastaava opettaja
ville-matti.viljanen[ät]tuni.fi

Opetus

25.10.2016 – 13.12.2016
Luento-opetus
Ti 25.10.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 9-12, ensimmäinen kerta: Päätalo C1, luennot ja ryhmäohjaukset ja harjoitukset tiistaisin klo 9-12

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opintojakso on kunta- ja aluejohtamisen sekä ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuuntien yhteinen. Opiskelija voi valita, kumman opintosuunnan opintoihin jakso sisällytetään. Valinta ilmoitetaan opintojakson vastaavalle opettajalle opintojakson aikana.