x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA9 Sosiaalinen ontologia 3–5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Kurssilla luodaan katsaus sosiaalisen ontologian kysymyksiin ja lähestymistapoihin. Kurssin päätteeksi ollaan käyty läpi jonkinlainen kartta joistakin peruspositioista ja -kysymyksistä.

Ensimmäisellä luennolla (4.10) tarkastellaan mitä on sosiaalinen ontologia filosofian osa-alueena, sekä tarkastellaan ontologista individualismia erona metodologisesta individualismista ja arvo-individualismista. Samoin tarkastellaan pluralismia: jos eri tieteiden (ja poliittisten ohjelmien) ontologiset oletukset koskien sosiaalista todellisuutta ovat ristiriitaisia, miten ristiriitaan pitäisi suhtautua? Lisäksi tarkastellaan kilpailevia "reaalisuuden" määritelmiä.

Seuraavilla kerroilla tarkasteltavia lähestymistapoja ovat (suluissa mainittu lukemisto saattaa muuttua kurssin edetessä): 

1. kollektiivisen intentionaalisuuden lähestymistapa: mitä on kollektiivinen intentionaalisuus ja ryhmätoiminta? Perustuuko institutionaalinen todellisuus kollektiiviseen hyväksyntään? (John Searle, Margaret Gilbert, Raimo  Tuomela). (11.10).

(+ mahdollisesti fenomenologia tästä erillisenä lähestymistapana: mitä on esireflektiivinen sosiaalisuus ja sosiaalisen maailman konstítuutio; Schmid).

2. analyyttisen metafysiikan näkökulma: mitä ovat konstituutio, perustaminen, emergenssi, reduktio ja kausaatio sosiaalisessa todellisuudessa? (Lynne Baker, David Hillel-Ruben, Brian Epstein). (25.10). 

3. peliteorian näkökulma: miten ajatus instituutioista peliteoreettisina tasapainotiloina liittyy ajatukseen instituutioista sääntöinä? (Hindriks & Guala) Mitä on kollektiivinen järkeily peliteoreettisessa mielessä? (Bacharach; Hakli, Miller & Tuomela) (1.11)

4. Kriittisen realismin lähestymistapa: onko sosiaalisilla rakenteilla kausaalista voimaa? (Margaret Archer, Dave Elder-Vass) (15.11).

5. Feminismi ja kriittinen rotuteoria: miten sukupuolet ja rodut ovat olemassa? (Sally Haslanger) (29.11)

6. Sosiaalisten käytäntöjen ja prosessien näkökulma: palautuvatko sekä toimijuus että rakenteet sosiaalisten käytöntöjen  "litteään" sosiaaliseen ontologiaan? (Ted Schatzki). + 7. Historiallinen ontologia: miten ihmisten käsityksistä riippuvaiset interaktiiviset luokat ovat olemassa? (Ian Hacking) 13.12.

8. Kriittinen teoria ja hegeliläiset ja marxilaiset lähestymistavat: yhteiskunnallinen kritiikki ja sosiaalinen ontologia (G. Lukacs). 20.12.

Jokaiselle kerralle moodlesta löytyy lisälukemista.

Ei siis tapaamisia 18.10, 8.11, 22.11 tai 6.12.

Seuraava vierailuluento englanniksi sisältyy kurssiin:

21.11. (Ma) 14-16 Pinni B 4141 José Noguera (Universitat Autònoma de Barcelona): Reductionism That Really Matters for Social Science

Lisäksi kiinnostuneille suositellaan luentoa:

6.10. klo 14-16 PinniB4141, Sonja Amadae (Helsinki): Computational Rationality and Rational Choice:  Denying Agentive Autonomy?

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Arto Laitinen, Vastaava opettaja
Arto.Laitinen[ät]uta.fi

Opetus

4.10.2016 – 20.12.2016
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 4.10.2016 - 20.12.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo A4
Poikkeukset:
18.10.2016 , Ei tapaamista
8.11.2016 , Ei tapaamista
22.11.2016 , ei tapaamista, ma 21.11 ylim.luento (Noguera)
6.12.2016 , ei tapaamista, itsenäisyyspäivä
Ma 21.11.2016 klo 16-18, Pinni B4141, 21.11. (Mon) José Noguera (Universitat Autònoma de Barcelona): Reductionism That Really Matters for Social Science

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen ja luentopäiväkirja (3op);

loput 2op suorittamalla kirjan (oheislukemistoa löytyy Moodlesta).

Oppimateriaalit

ks moodle. Ilmoittautuneet lisätään automaattisesti moodleen 4.10; kurssiavain muille on "Ontologia".

Lisätiedot