x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA32/41/S28 Tutkimuskurssi: Äänestysaktiivisuus ja puoluevalinta kevään 2017 kuntavaaleissa 7 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti äänestyskäyttäytymiseen ja vaaliosallistumiseen liittyviä kysymyksiä kuntavaalien kontekstissa. Lisäksi opiskelija perehtyy kurssin aikana monipuolisesti aihetta käsitteleviin erilaisiin tutkimusasetelmiin sekä menetelmiin, joilla näitä kysymyksiä voidaan tutkia. Kurssilla opiskelija harjoittelee ryhmässä työskentelyä, aikataulujen ja tutkimusprosessin suunnittelua ja toteuttamista. Kurssin päättyessä opiskelija osaa tehdä relevantit analyysit tutkimusaineistosta ja raportoida ne julkaistavassa muodossa sekä ymmärtää tieteen popularisoinnin merkityksen.

Yleiskuvaus

Työpajassa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä tutkimus jostain kevään 2017 kuntavaalien äänestyskäyttäytymiseen ja vaaliosallistumiseen liittyvästä teemasta. Aineistona käytetään joko itse kerättäviä tai valmiita kyselytutkimuksia, ja tutkimuksesta kirjoitetaan lopuksi artikkelimuotoinen raportti. Kvantitatiivisten menetelmien perusteiden tunteminen (POLVOA12 tai vastaavat tiedot) on suositeltavia olla käytynä ennen kurssille osallistumista. Lisäksi kuntavaaleihin keskittyvä poliittisen osallistumisen kurssin toisen periodin luento-osuus (3 op) on käytävä ennen tutkimuspajaan osallistumista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 13.1.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen aino.tiihonen@uta.fi. Kurssille otetaan 8-10 opintojen eri vaiheissa olevaa opiskelijaa.

Opettajat

Johanna Peltoniemi, Opettaja
Maria Bäck, Opettaja
Josefina Sipinen, Opettaja
Josefina.Sipinen[ät]uta.fi
Aino Tiihonen, Opettaja
Aino.Tiihonen[ät]uta.fi

Opetus

9.3.2017 – 27.4.2017
Ryhmätyöskentely 32 tuntia
To 9.3.2017 - 27.4.2017 viikoittain klo 10-14, Pinni A4086

Arviointi

Numerolla 1-5.