x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOS40 Valtio-opin maisteriseminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Politiikan tutkimuksen maisteriopinnot
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Maisteriseminaari rakentuu kahdesta seminaarista, joista ensimmäisessä opiskelija esittää pro gradu -tutkielmansa tutkimussuunnitelman ja toisessa itse valitsemansa tutkielmaansa liittyvän paperin.

Maisteriseminaarin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet pro gradu -tutkielman kirjoittamiseen ja hän tuntee tutkielmalle asetetut kriteerit. Opiskelija hallitsee tieteellisen esitystavan ja argumentaation sekä osaa perustella omia teoreettisia ja metodologisia valintojaan. Opiskelija kykenee syvälliseen tieteelliseen keskusteluun tutkielmansa aihepiiristä sekä ymmärtää tutkielmansa tieteellisen ja käytännön merkityksen. Opiskelija saa monipuolista tietoa valtio-opin eri tutkimusongelmista ja pystyy arvioimaan eri teoreettisten lähestymistapojen ja metodologisten valintojen heikkouksia ja vahvuuksia.

Yleiskuvaus

Valtio-opin maisteriseminaari.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Yhteisilmoittautuminen maisteriseminaareihin lukuvuoden alussa.

Opettajat

Elina Kestilä-Kekkonen, Vastaava opettaja
Elina.Kestila-Kekkonen[ät]uta.fi

Opetus

13.9.2016 – 23.5.2017
Seminaari 48 tuntia
Ti 13.9.2016 - 23.5.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni A4060

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Osallistuminen lukuvuoden mittaiseen maisteriseminaariin.

Lisätiedot

Seminaari tiistaisin klo 10–12 (tai erikseen sovittavana ajankohtana)