x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA12 Kvantitatiiviset menetelmät 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot politiikan tutkimuksessa yleisimmin käytetyistä tilastomenetelmistä, tilastollisista aineistoista ja niiden käyttömahdollisuuksista sekä kvantitatiivisen aineiston analysoinnista SPSS tilasto-ohjelman avulla. Opiskelija tuntee yleisimmin käytetyt kuvailevat tilastomenetelmät, tilastolliset perustermit ja tilastollisen mallintamisen periaatteet sekä osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti esimerkiksi opinnäytetyössä.

Yleiskuvaus

Kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmät ja niiden soveltaminen politiikan tutkimuksessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sähköpostitse 6.9.2016 mennessä (maria.back@uta.fi).

Opettajat

Maria Bäck, Vastaava opettaja

Opetus

13.9.2016 – 21.10.2016
Luento-opetus 22 tuntia
Ti 13.9.2016 - 18.10.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo C6
To 15.9.2016 - 13.10.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo C6
Pe 21.10.2016 klo 10-13, Pinni A Paavo Koli -sali
Harjoitukset 18 tuntia
Ti 13.9.2016 - 18.10.2016 viikoittain klo 13-16, Pinni B ML 40

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin. Luentotentti (60 %) sekä parityönä toteutettava empiirinen harjoitustyö (40 %). Luennoilla ja harjoituksissa on läsnäolopakko. Luennoilta voi olla pois kerran ilman korvaavuuksia, harjoituksista ei kertaakaan ilman korvaavuuksia.