x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA52 Leviathan-lukupiiri 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Yleiskuvaus

Lukupiirissä luetaan Thomas Hobbesin teos Leviathan. Kurssin aikana tarkastellaan kriittisesti Hobbesin teosta sekä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet Hobbesin teoksen syntyyn ja luonteeseen. Lisäksi kurssilla pohditaan Leviathanin merkitystä nykypäivän poliittiseen teoriaan ja keskusteluun käytännön esimerkkien kautta. Lukupiiriin osallistuvat opiskelijat laativat kukin suullisen alustuksen kirjan yhdestä osa-alueesta, jonka jälkeen käydään yleistä keskustelua. Jokainen lukupiiriin osallistuva opiskelija lukee jokaiseen alustukseen liittyvän kirjan osa-alueen ennen jokaista tapaamista. Lukupiiriin osallistuvat opiskelijat laativat lisäksi reflektoivan, kirjallisen työn teokseen liittyen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan 15 osallistujaa. Ennakkoilmoittautuminen opettajalle sähköpostitse 8.1.2017 mennessä. Ilmoittautumisessa etusijalla ovat valtio-opin ja politiikan tutkimuksen opiskelijat. Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

24.11.2016 alkaen
Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi

Opettajat

Niko Laine, Vastaava opettaja
laine.niko.j[ät]student.uta.fi

Opetus

13.1.2017 – 3.3.2017
Lukupiiri 16 tuntia
Pe 13.1.2017 - 3.3.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni A4086

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen lukupiiriin, keskusteluun sekä suullinen alustus kirjan osa-alueesta. Lisäksi opiskelijat laativat kirjallisen työn liittyen teoksen ja yleisessä keskustelussa käsiteltyihin teemoihin.

Oppimateriaalit

Hobbes, Thomas: Leviathan eli kirkollisen ja valtiollisen yhteiskunnan aines, muoto ja valta. 

Kurssilla suositellaan käytettäväksi teoksen suomenkielistä painosta.