x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA41/S23/28 Lukupiiri poliittisesta äänestyskäyttäytymisestä 5–10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Lukupiiriin osallistuttuaan opiskelija syventää tietämystään poliittisen käyttäytymisen eri teorioista tutustumalla alan klassikkoteokseen. Opiskelija ymmärtää monipuolisemmin äänestyskäyttäytymiseen liittyviä eri teemoja ja niiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Opiskelija kartuttaa hyvän perustietämyksen poliittisen käyttäytymisen erilaisista malleista ja on valmiimpi soveltamaan niitä myös omissa opinnäytetöissään. Kurssin käytyään opiskelija on myös valmiimpi arvioimaan kriittisesti poliittisen käyttäytymisen eri malleja ja teorioita.

Yleiskuvaus

Kurssilla luetaan poliittisen käyttäytymisen klassikkoteos The American Voter ja keskustellaan sen esittämistä teorioista ja niiden soveltamisesta politiikan tutkimuksessa. Kukin osallistuja laatii vuorollaan alustuksen yhdestä kirjan teemasta ja osallistuu jokaisella kerralla yhteiseen keskusteluun. Kurssilla painotetaan soveltavaa otetta ja klassikoiden tuomista nykypäivään. Kurssin lopuksi kirjoitetaan essee, jossa reflektoidaan kirjassa ja sen lisäksi luetuissa artikkeleissa esitettyjä teorioita annetun aineiston avulla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen opettajalle sähköpostilla 4.9.2016 mennessä.

Opettajat

Josefina Sipinen, Vastaava opettaja
josefina.sipinen[ät]uta.fi
Aino Tiihonen, Opettaja
aino.tiihonen[ät]uta.fi

Opetus

13.9.2016 – 7.10.2016
Lukupiiri 16 tuntia
Ti 13.9.2016 - 4.10.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni A4086
Pe 16.9.2016 - 7.10.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni A4086

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Campbell, A. & Converse, P. E. & Miller, W. E. & Stokes, D. E.(1965): The American Voter. New York: Wiley.

Lisäksi luetaan erikseen ilmoitettavat artikkelit.