x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA42 Populaarimusiikki ja politiikka 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Yleiskuvaus

Populaarimusiikki on ollut merkittävässä roolissa länsimaisissa yhteiskunnissa aina 1950-luvulta lähtien. Yksi populaarimusiikin selkeistä piirteistä on sen identifioituminen tiettyyn esittäjään tai tekijään. Tämän identifioitumisen kautta suositut artistit ovat nousseet merkittäviksi julkisuuden henkilöiksi, joista osa on käyttänyt mainettaan myös poliittiseen toimintaan. Populaarimusiikilla ja sen esittäjillä on viimeisten vuosikymmenten kuluessa ollut merkittävä rooli erilaisissa poliittisissa liikkeissä populaarimusiikkia on käytetty niin sorrettujen ryhmien identiteetin rakentamiseen, kuin perinteisten poliittisten toimijoiden kritisointiin ja erilaisten hyväntekeväisyystempausten organisointiin.  Kurssin tarkoituksena onkin luentojen ja seminaarien kautta tutustua populaarimusiikin ja politiikan suhteeseen monelta eri suunnalta; musiikin ja sen esittäjien poliittista vaikuttavuutta tarkastellaan sekä historiallisessa kontekstissa että nykypäivän poliittisessa kulttuurissa. Opiskelija omaa kurssin suoritettuaan laajat tiedot useista vaihtoehtoisen poliittisen toiminnan eri muodoista ja keinoista. Opiskelija kykenee myös tarkastelemaan populaarimusiikkia ja siihen liittyvää julkisuutta poliittisen toiminnan kautta. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijalla on kattava tuntemus erilaisista musiikin poliittisista käyttötavoista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan sen opetusmuodon takia 32 opiskelijaa. Etusijalla ilmoittautumisissa ovat valtio-opin ja politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmien opiskelijat. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja jos paikkoja riittää, mukaan pääsevät myös muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat. Kurssille osallistumiseksi opiskelijoilta edellytetään aikaisempina opintoina POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

24.11.2016 alkaen

Opettajat

Aki Luoto, Vastaava opettaja
Aki.Luoto[ät]uta.fi

Opetus

16.1.2017 – 23.2.2017
Luento-opetus 12 tuntia
Ma 16.1.2017 klo 10-12, Pinni A1081
Ma 23.1.2017 - 20.2.2017 viikoittain klo 10-12, Linna K113
Seminaari 12 tuntia
To 19.1.2017 - 23.2.2017 viikoittain klo 14-16, Linna K110

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kurssilla käytetään lukemistona aiheesta kirjoitettuja artikkeleita, joita jaetaan viikottain kurssin Moodle-alueella kolmesta viiteen kappaletta. Osa artikkeleista on samoja kuin lukuvuoden 2015-2016 "Musiikki ja politiikka" -kurssissa.

Lisätiedot

Kurssin aihepiirin takia kurssi on yhdistelmä luento-opetusta ja seminaarityyppisiä harjoitteita, sekä laajaa itsenäistä työskentelyä. Luento-opetus muodostaa kurssin sisällöistä noin 70%, jonka lisäksi pitkin kurssia on erilaisia tunneilla tehtäviä harjoitteita.  Suorittaakseen kurssin opiskelijan on oltava läsnä vähintään 10/12 opetuskerralla (korvaavia opintoja tarvittaessa), suoritettava annetut itsenäiset tehtävät, ja kirjoitettava essee joko annetusta tai hyväksytetystä aiheesta.