x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA19 Julkisoikeuden tutkimuspraktikum: oikeussosiologian ja empiirisen oikeustutkimuksen praktikum 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää erilaisia näkökulmia, joiden avulla oikeudellisia ongelmia voi lähestyä. Opiskelija tunnistaa, millaisia vaikutuksia oikeudellisten ongelmien erilaisilla määrittelytavoilla on oikeudelliseen tulkintaan ja oikeudelliseen argumentaatioon. Opiskelija kehittää metodisia valmiuksiaan oikeudelliseen tutkimukseen.

Yleiskuvaus

Kurssi syventää ongelmalähtöisen lähestymistavan kautta HALJUA13-kurssin antamia  oikeusteorian ja oikeustieteelliseen tutkimuksen perusvalmiuksia. Lukuvuonna 2016-2017 järjestetään kaksi praktikum-kurssia. Tällä kurssilla perehdytään oikeussosiologiaan ja empiiriseen oikeustutkimukseen. Kurssi on suunnaattu erityisesti niille julkisoikeuden opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet muista kuin lainopillisista tutkimusmenetelmistä.

Kurssin aikana toteutetaan pienryhmissä haastattelututkimus, jossa tarkastellaan vammaisten henkilöiden (ihmis)oikeuksien koettua toteutumista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pauli Rautiainen, Vastaava opettaja
Pauli.Rautiainen[ät]uta.fi

Opetus

11.1.2017 – 1.5.2017
Luento-opetus 8 tuntia
Ke 11.1.2017 - 18.1.2017 viikoittain klo 12-16, Linna K113
Ke 18.1.2017 klo 14-16, Linna K112
Harjoitukset 10 tuntia
Ma 20.2.2017 klo 12-16, Linna rh K106
Ma 24.4.2017 klo 12-18, Linna K112
Itsenäinen työskentely

Arviointiperusteet

Kurssin arviointi perustuu harjoitustehtävään.

Oppimateriaalit

Kurssin yhteydessä tentitään Hirsjärvi & Hurme: Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö.

Taustamateriaalina käytetään opettajan osoittamin osin teosta Malhotra & Rowe "Exploring Disability Identity and Disability Rights through Narratives - Finding a Voice of Their Own" ja teosta Nash "Political Sociology of Human Rights" sekä yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitystä vammaisten henkilöiden syrjintäkokemuksista.

Lisätiedot

Kurssi on osa julkisoikeuden opintosuuntaan suuntautuvien hallintotieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoiden kandidaattivaiheen metodiopintoja.

Kurssi sopii myös muille oikeustutkimuksesta ja oikeudellisesta argumentaatiosta kiinnostuneille opintojen vaiheeseen katsomatta.

Kurssi on pakollinen 1.8.2015 jälkeen opintonsa aloittaneille julkisoikeuden opintosuunnan opiskelijoille.

Kurssi ei ole pakollinen julkisoikeuden opintosuunnan opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet ennen 1.8.2015. Heidän pakolliset menetelmäopintonsa koostuvat jaksoista HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta ja HALJUA13 Oikeudellisen tutkimuksen perusteet. Ennen 1.8.2015 aloittaneet opiskelijat voivat halutessaan osallistua tälle kurssille riippumatta siitä, milloin he ovat suorittaneet HALJUA13 jakson.