x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LÄÄKY090 Johdanto lääketieteen opintoihin 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Lääketiede
Lääketieteen yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee korkeakoululaitoksen yleisen rakenteen ja erityisesti Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön opiskelun kannalta keskeiset toiminnat.
Hän tietää lääketieteen lisensiaatin tutkinnon rakenteen, osaamistavoitteet ja lääkäriltä Suomessa edellytettävät osaamisvaatimukset.

Hän ymmärtää ongelmalähtöisen oppimisen, ryhmätyöskentelyn ja oman oppimisen kriittiseen arvioinnin periaatteet ja sitoutuu omalta osaltaan näihin.
Opiskelija osaa käyttää kirjastoa, tietokantoja ja tietoteknisiä laitteita ja ymmärtää, että osaamista on kartutettava opiskelun edetessä.

Opiskelija tuntee lääkärin toimenkuvan moninaisuutta. Hän ymmärtää salassapidon merkityksen potilas/lääkärisuhteessa ja on omalta osaltaan sitoutunut noudattamaan sitä lääketieteen opiskelijana. Hän osaa pohtia lääkärin ammattiin liittyviä eettisiä kysymyksiä opintonsa aloittavan lääketieteen opiskelijan näkökulmasta. Hän on aloittanut perehtymisen lääkärin ja potilaan väliseen vuorovaikutukseen. Hän osaa toimia johdonmukaisesti ensiapua vaativissa tilanteissa ja omaa ensiavun antamisen perusvalmiudet. Hän tiedostaa terveyden yhteiskunnallisen merkityksen Suomessa ja terveyden globaalin jakauman erot.

Opettajat

Matti Torikka, Vastaava opettaja
matti.torikka[ät]tuni.fi

Opetus

22.8.2016 – 9.9.2016