x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LÄÄKA441 Ennaltaehkäisy 6 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Lääketiede
Lääketieteen yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa keskeiset ennaltaehkäisyn käsitteet, periaatteet ja menetelmät. Hän tuntee ennaltaehkäisyä toteuttavat terveydenhuollon järjestelmät sekä nykyisen suomalaisen rokotusohjelman ja rokotteet. Hän tiedostaa ympäristön, työn ja elintapojen merkityksen ennaltaehkäisyn ja sairauksien synnyn kannalta. Opiskelija osaa suorittaa aikuisen terveyskäyttäytymistä kartoittavan haastattelun ja siihen liittyvät tutkimukset ja toimenpiteet.

Opiskelija ymmärtää, että yhteisön kulttuurin ominaispiirteet heijastuvat yksilön toiminta- ja ajattelutavoissa, hänen arvoissaan ja normeissaan. Hän tiedostaa erilaisten kulttuurien ja arvomaailmojen kohtaamisen keskeiset ongelmat yhteisöllisellä ja yksilöllisellä tasolla ja uuteen kulttuuriin sopeutumisen vaihtoehdot. Hän tuntee yksilön kotoutumista edistävät ja vaikeuttavat yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja yksilölliset tekijät.

Opettajat

Pia Salkolahti, Vastaava opettaja
pia.salkolahti[ät]tuni.fi

Opetus

22.8.2016 – 23.9.2016