x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ029 Toimintatutkimus 3–4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Yleiskuvaus

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelija
•    saa perusteellisen käsityksen toimintatutkimuksen taustoista, teoreettisista lähtökohdista, eettisistä kysymyksistä ja toimintatutkimuksesta tutkimusprosessina
•    perehtyy käytännön tutkimusesimerkkeihin
•    tutustuu tutkimuksen ja intervention väliseen suhteeseen sekä tutkimuksen vaikuttavuuteen
•    voi halutessaan esitellä omaan käynnissä olevaan väitöskirjatutkimukseensa liittyviä metodologisia ja tutkimusprosessiin liittyviä kysymyksiä

Yleiskuvaus

Toimintatutkimus teoreettis-metodologisena tutkimus- ja lähestymistapana pyrkii saamaan aikaa muutoksia esimerkiksi organisaatioissa ja erilaisissa yhteisöissä. Muutokseen pyritään aikaan saamalla kohteen analysointiin pohjautuvaa toimintaa sekä tutkimalla, arvioimalla ja kehittämällä sitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintatutkimusta on sovellettu laajasti eri tieteenaloilla, ja se sisältää aineksia sekä interventio- että arviointitutkimuksesta ja nostaa samalla esille kysymyksiä tutkimuksen vaikuttavuudesta. Tällä kolmipäiväisellä kurssilla perehdytään toimintatutkimuksen teoreettis-metodologisiin lähtökohtiin, kehityshistoriaan, erilaisiin suuntauksiin sekä käytännön tutkimusprosessiin. Sen kuluessa käsitellään toimintatutkimuksen käyttöä eri tieteenaloilla, tarkastellaan tutkimusta interventiona sekä pohditaan tutkimuksen vaikuttavuutta.

Kohderyhmä ja suoritustapa

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti väitöskirjatutkijoille, jotka käyttävät toimintatutkimusta tutkimusotteenaan tai ovat muutoin kiinnostuneita tutkimuksesta interventiona ja tutkimuksen vaikuttavuudesta. Kurssi koostuu luennoista, ennakkotehtävien purkamisesta sekä opiskelijoiden omista esityksistä ja lopputehtävästä.


Kurssiohjelma:

- ke 16.11.2016, klo 10-16 (sali Virta 113)

- ke 23.11.2016, klo 10-16 (klo 10-13 sali C7 Päätalo, klo 13-16 sali Pinni A3111)

-pe 25.11.2016, klo 10-16 (sali Pinni B3109)


Opiskelijavalinta

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Kurssille otetaan 25 opiskelijaa. Valintatapana on arvonta. Valintatieto on ilmoittautumisajan päätyttyä opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset).


Arviointiperusteet
Ennakkotehtävä, luennot, aktiivinen osallistuminen keskusteluihin, lopputehtävä. Kurssin laajuus 3 op, oman esityksen pitäjillä suoritus 4 op.


Ennakkotehtävä

Kirjoita korkeintaan kolmen liuskan mittainen selostus siitä, mitä ymmärrät toimintatutkimuksella, käytätkö/suunnitteletko käyttäväsi sitä ja miten. Liitä mukaan tieto tieteenalataustastasi ja mahdolliset omat toivomuksesi kurssin sisältöjen suhteen. Ilmoita myös, oletko halukas pitämään kurssilla esityksen omasta käynnissä olevasta tutkimuksestasi.

Ennakkotehtävä lähetetään viimeistään 11.11.2016 kurssin Moodle-alueelle osoitteeseen https://learning2.uta.fi/course/view.php?id=8641Lopputehtävä

Kurssille osallistuvat väitöskirjatutkijat kirjoittavat kurssin päätteeksi max. kolmen liuskan mittaisen selostuksen siitä, mitä kurssin jälkeen ymmärtää toimintatutkimuksella. Mitä opin, eli vaikuttiko kurssi ja miten oman toimintatutkimuksen toteuttamiseen tai sen suunnitteluun? Jos oma väitöskirja ei eksplisiittisesti toteudu toimintatutkimusotteella, lopputehtävässä analysoidaan sitä intervention ja tutkimuksen vaikuttavuuden näkökulmasta.

Opettaja: VTT prof. (emer.) Jyrki Jyrkämä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jyrki Jyrkämä, Vastaava opettaja

Opetus

15.11.2016 – 25.11.2016

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.