x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ034 Aineistonhallinta 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Yleiskuvaus

Osaamistavoitteet:
Kurssin jälkeen opiskelija osaa huomioida oman alansa rahoittajien ja tiedelehtien aineistolinjaukset ja laatia niiden mukaisesti aineistonhallintasuunnitelmansa ja sen käytännön toteutuksen. Hän tuntee keskeiset aineistonhallinnan käytänteet kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston osalta.

Yleiskuvaus: Hyvä aineistonhallinta helpottaa empiirisen tutkimuksen teossa. Sen suunnittelu on nykyisin myös rahoittajien vaatimus. Suomen Akatemia ja useat säätiöt edellyttävät aineistonhallintasuunnitelmaa rahoitushakemuksen tutkimussuunnitelman osaksi (Suomen Akatemia: Avoin tiede). Suunnitelmassa kuvataan, miten tutkimusaineistot hankitaan, miten niitä käytetään, säilytetään ja suojataan ja miten niiden myöhempi käyttö mahdollistetaan.

Intensiivikurssi opastaa osallistujat avoimen tieteen perusasioihin ja valmentaa osallistujat hyviin aineistonhallinnan käytänteisiin. Kurssilla perehdytään empiirisen aineiston käsittelyyn, kuvailuun, tietosuojaan, tietoturvaan ja arkistointiin. Luennoissa käsitellään perusasiat kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston hallinnasta.

Suomen tutkimusorganisaatioille kehitetään sähköistä työkalua aineistonhallintasuunnitelmien laatimiseen (DMPTuuli). Kurssin osallistujilla on mahdollisuus kokeilla työkalua omaan tutkimukseensa ja saada kurssin aikana opettajilta käytännön opastusta työkalulla tuotettavien suunnitelmien laadintaan. Kurssin aikana osallistujat tuottavat oman aineistonhallintasuunnitelmansa.

Kohderyhmä: Tampereen yliopiston tieteenalayksiköiden eri alojen väitöskirjatutkijat, jotka keräävät ja/tai käyttävät tutkimuksessaan empiiristä aineistoa.

Suoritustapa: Ennakkotehtävä, luennot, ryhmätyöhön osallistuminen, aineistonhallintasuunnitelman laatiminen ja palautus.

Aikataulu ja paikka: klo 9-16 maanantaina 5.9.2016 Pinni B1097 ja klo 9-16 tiistaina 6.9.2016 mikroluokka Pinni Ml 40 (Pinni B0040) 

Ilmoittautuminen: Kurssille otetaan enintään 24 opiskelijaa. Ilmoittautuminen NettiOpsussa.  Valintatapana on arvonta. Opiskelijan on tarkistettava valintatieto ilmoittautumisajan päätyttyä NettiOpsusta.

Ohjelma:

Maanantai 5.9.2016

9:15-10:00 Avaus, kurssin opettajien ja sisällön esittely (15 min.)
Rahoittajien ja tiedejulkaisujen datapolitiikat
10:00-10:45 Tietoarkiston palvelut
10:45-11:30 ATT:n palvelut (Avoin tiede ja tutkimus)
11:30-12:15 LOUNAS
12:15-13:00 Tekijänoikeus
13:00-13:45 Tutkittavan suostumus ja informointi
13:45-14:00 Kahvitauko
14:00-15:00 Datan käsittely
15:00-15:45 Ryhmätyö ja purku

Tiistai 6.9.2016
9:15-10:00 Eettinen ennakkoarviointi (ja ennakkorekisteröinti)
10:00-10:45 Videoaineiston käsittely ja Kielipankki
10:45-11:30 Videoaineiston käsittely ja Kielipankki
11:30-12:15 LOUNAS
12:15-13:15 Aineiston anonymisointi ja kuvailu
13:15-13:45 Tuuli-työkalu ja sen toiminnallisuudet
13:45-14:00 Kahvitauko
14:00-14:45 Aineistonhallintasuunnitelman laatiminen Tuuli-työkalulla
14:45-15:30 Aineistonhallintasuunnitelman laatiminen Tuuli-työkalulla
15:30-15:45 Aineistonhallintasuunnitelman laatiminen Tuuli-työkalulla

Ennakkotehtävä:
Kirjoita lyhyt kuvaus omasta tutkimusaineistostasi (max yksi A4). Kirjaa aineistostasi seuraavat asiat:
-    lyhyt sisällön kuvaus
-    aineistosi tieteenala
-    miten aineisto kerätään
-    onko aineistosi määrällistä, laadullista vai molempia
Voit käyttää apuna Ailan <https://services.fsd.uta.fi/catalogue/index?study_language=fi> aineistokuvailuja.
Määräaika 29.8.2016 klo 16:00. Lähetetään kurssin Moodle-alueelle.

Opettajat:
Katja Fält, Tietoarkisto
Mietta Lennes, Kielipankki
Annaleena Okuloff, Tietoarkisto
Tomi Toikko, Tampereen yliopiston kirjasto
Saila Huuskonen, Tampereen yliopiston kirjasto
Vierailija: Pirjo-Leena Forsström, Avoin tiede ja tutkimus

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Fält, Katja, Opettaja
Okuloff, Annaleena, Opettaja
Lennes, Mietta, Opettaja
Tomi Toikko, Opettaja
tomi.toikko[ät]tuni.fi
Saila Huuskonen, Opettaja
saila.huuskonen[ät]tuni.fi
Pirjo-Leena Forsström, Opettaja
Arja Kuula, Yhteyshenkilö
arja.kuula-luumi[ät]tuni.fi

Opetus

5.9.2016 – 6.9.2016

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.