x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TECHS2 Tekninen kirjoittaminen (suomi) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida kohderyhmiä ja tuntee teknisen viestinnän lainsäädäntöä. Opiskelija osaa suunnitella ja kirjoittaa sujuvaa ja käytettävyydeltään korkeatasoista teknistä dokumentaatiota suomeksi. Opiskelija osaa soveltaa termi- ja sanastotyön periaatteita organisaation tarpeisiin (esim. terminologisten sanastojen luominen ja ylläpito). Lisäksi opiskelija osaa laatia työelämän vaatimuksia vastaavan ansioluettelon.

Opettajat

Niina Järvenmäki, Vastaava opettaja
Tytti Suojanen, Opettaja
tytti.suojanen[ät]tuni.fi
Seija Suonuuti, Opettaja

Opetus

12.9.2016 – 12.12.2016
Harjoitukset
Ma 12.9.2016 - 12.12.2016 joka toinen viikko klo 14.15-15.45, B4079, Lisäksi on projektitapaamisia muutamana muuna maanantaina.
Poikkeukset:
16.9.2016 klo 12.15 –15.45 , B4079, terminologiaosuus
30.9.2016 klo 12.15 –15.45 , B4079, terminologiaosuus
21.10.2016 klo 12.15 –15.45 , B4079, terminologiaosuus