x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOM11 Musiikki - Musiikkikasvatuksen perusteet 2 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • KASLOM11 Musiikki
    Osallistuminen opetukseen - Musiikkikasvatuksen perusteet 2
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvostaa musiikkia koulun oppiaineena sekä yleissivistävänä ja eheyttävänä taidemuotona
- hyödyntää musiikillisia valmiuksiaan sekä käyttää monipuolisesti musiikin pedagogisia opetusmenetelmiä/työtapoja
- suunnitella ja toteuttaa toiminnallisen musiikkitunnin perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden suuntaisesti sekä tunnistaa arvioinnin lähtökohdat
- hyödyntää ja muokata valmista oppimateriaalia sekä tuottaa itse opetusmateriaalia eheyttäen ja eriyttäen
- soveltaa ja opettaa myös kosketinsoittimilla musiikin perusilmiöitä ja musisoinnin peruskäytänteitä arvioiden eri mahdollisuuksia ja tuottaen omia luovia ratkaisuja

Opettajat

Muusa Lehti, Vastaava opettaja
muusa.lehti[ät]tuni.fi

Opetus

14.1.2016 – 4.3.2016
Luento-opetus 10 tuntia
Itsenäinen työskentely 75 tuntia
Harjoitukset 50 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä hyväksytysti suoritettu harjoitustehtävä

Oppimateriaalit

Perusasteen musiikin oppimaateriaali, opettajan oppaat sekä luento- ja harjoitusmonisteet

Lisätiedot

nopeuttajat