x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LOGYKYT1 Moniammatillinen vuorovaikutus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee moniammatillisen yhteistyön peruskäsitteistöä ja haasteita sekä osaa tarkastella aihealuetta yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Opiskelija tuntee monialaisen ja moniammatillisen vuorovaikutuksen tutkimuksellisia ja käytännöllisiä lähtökohtia ja toteutustapoja. Hän oppii asiakkaan asemasta monialaisessa työssä sekä yhteisen toiminnan perusteista, ehdoista ja tuloksista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anneli Kylliäinen, Vastaava opettaja
anneli.kylliainen[ät]tuni.fi
Terhi Helminen, Vastaava opettaja
terhi.helminen[ät]tuni.fi
Anna Oksa, Vastaava opettaja
anna.oksa[ät]tuni.fi
Merja Mustaniemi, Opettaja

Opetus

6.3.2017 – 28.5.2017
Seminaari 5 tuntia
Alkuseminaari
Ma 6.3.2017 klo 10-12, A062
Loppuseminaari
Ti 25.4.2017 klo 9-12, A062
Ryhmätyöskentely
Moniammatillisen pienryhmän kanssa sovittavat ajat
Pienryhmäopetus 2 tuntia
Oman alan työnohjaajan kanssa sovittava aika

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Logopedian, Psykologian ja Sosiaalityötyön pääaineopiskelijoille vaihtoehtona on klinikkakurssi periodilla IV tai kirjatentti.
Muille opiskelijoille suoritusvaihtoehtona on kirjatentti.
Kirjatentin vastuuopettaja on Anneli Kylliäinen.
Kirjatentti on avoinna 6.3.-28.5.2017.

Klinikkakurssilla tutustutaan moniammatillisissa pienryhmissä perheeseen, jossa on kielihäiriöinen lapsi/nuori. Suunnitellaan perheen tapaamiset, osallistutaan oman alan työnohjaukseen, tavataan vanhempia ja lasta/nuorta ja kootaan havainnot yhteen moniammatillisesti. Lisäksi kerrotaan ja keskustellaan kokemuksista loppuseminaarissa ja laaditaan ryhmän yhteinen loppuraportti.

HUOM! Ilmoittautuminen 9.2-20.2.2017 e-lomakkeella,  ei nettiopsussa
 

Suositellaan suoritettavaksi kanditutkinnon suorittamisen jälkeen. Psykologian opiskelijoilta edeltävinä opintoina PSYS2 ja sosiaalityön opiskelijoita STYA3 Sosiaalityön taidot

Sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoilla kurssi korvaa opinto-oppaan jakson STYS2A Syventävä ammatillinen asiantuntijuus.