x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LOGS3 Kielen ja vuorovaikutuksen tutkimuksen teorioita ja sovellutuksia 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
englanti
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Logopedian tutkinto-ohjelma
Logopedia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hakea, analysoida ja arvioida logopedista tutkimustietoa aiheeseen liittyen ja soveltaa tätä tietoa kliiniseen työhön. Opiskelija tunnistaa elinikäisen oppimisen ja tiedonhaun merkityksen laadukkaan tutkimus- ja kuntoutustyön toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Opettajat

Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Vastaava opettaja
Anna-Maija.Korpijaakko-Huuhka[ät]uta.fi

Opetus

19.10.2016 – 19.10.2016
Luento-opetus 5 tuntia
Vierailijaluento/Elisabeth Armstrong
Ke 19.10.2016 klo 13-18, PÄÄT A062, paikka saattaa muuttua

Lisätiedot

Jakso kuuluu myös YKYT01-teemakokonaisuuteen (LOGYKYT1/LOGS3). Suorittaakseen kurssin 5 op:n laajuisena opiskelijat suorittavat Elisabeth Armstrongin vierailuluennon lisäksi kirjatentin, joka perustuu teoksiin Eggins, S. (2004). An
introduction to systemic-functional linguistics. London: Continuum
 ja Haakana, M., Laakso, M. & Lindström, J. (2009). (toim.). Talk in
interaction: comparative dimensions.Helsinki: Finnish Literature Society (tarkemmat ohjeet kirjatentistä professori Korpijaakko-Huuhkalta).
 

Vierailuennon sisällön muodostavat seuraavat aiheet: Teoreettisia lähestymistapoja kielen ja kommunikaation tutkimukseen (SF-teoria ja muita); Näkökulmia puheterapeutin käyttämään kieleen: lähestymistapoja kliiniseen toimintaan ja opetukseen; Kanssakäyminen afaattisten ja ei-afaattisten ihmisten kanssa vuodeosasto-olosuhteissa.

   

Ohjaajiksi oppimassa-koulutus järjestetään osana vierailijaluennoitsijan opetusta.

HUOM! Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu jakson YKYT01 koodilla.