x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA3 Terveyden edistämisen perusteet (hoitotiede), Seinäjoki 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Seinäjoki
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee terveyden edistämisen periaatteet
- tuntee terveyden edistämisen ja kansanterveystyön toteutumisen suomalaisessa yhteiskunnassa, eri ikäryhmissä ja yhteisöissä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tutkinto-opiskelijoilla ilmoittautuminen sähköiseen tenttiin riittää, ei erillistä kurssi-ilmoittautumista

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

11.8.2016 klo 10 - 30.9.2016

Opettajat

Mira Palonen, Vastaava opettaja
Mira.Palonen[ät]uta.fi

Opetus

5.9.2016 –
Kirjatentti
Sähköinen tentti 5.9. - 28.10.2016 (myös mahdolliset uusintatentit suoritetaan tuona ajanjaksona, yhteensä 3 suorituskertaa)

Oppimateriaalit

Tentittävä kirjallisuus:

Ståhl T. & Rimpelä A. (toim.) 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. (Myös verkkojulkaisuna)

Pietilä A-M. 2010. Terveyden edistäminen – teorioista toimintaan. WSOY, Helsinki.

Edelman C.L. & Mandle C.L. 2006. Health promotion throughout the life span. 6. painos tai uudempi. Mosby/Elsevier,  St. Louis. "Unit 1", s. 1-126.

Lisätiedot

Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä:

https://tenttis.uta.fi/login/