x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEVS63 Futurice - muotoillaan terveyspalvelut uusiksi - seminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

Katso mainosjuliste Futuricen sivulta

Kuinka yhdistää palvelumuotoilu osaksi lean designia ja terveyspalveluita?

Opi yhteissuunnittelua käytännönläheisessä ympäristössä. Pääset uudistamaan hoiva- ja terveyspalveluja yhdessä eri sidosryhmien kanssa: Esperi Caren hoitohenkilökunta, vanhukset, hoito- ja hoivakodin johto ovat mukana suunnittelussa.

Palvelumuotoilukurssin tiedot:
Kurssille valitaan 24 opiskelijaa soveltuvan opiskelu- ja työhistorian sekä kiinnostuksen perusteella. Kurssi on suomenkielinen.

Kurssilla pureudutaan hoiva- ja terveyspalveluiden problematiikkaan ja muotoillaan toimivia liiketoiminnan innovaatioita. Miten luoda vanhukset huomioon ottava palvelukokemus kustannustehokkaasti? Mitä mahdollisuuksia teknologia tarjoaa terveyspalveluihin? Tai kuinka huomioida tiedonjako mobiilissa ajassa?

#seniorcare #healthservices #openinnovation #digitalservices #healthcaretrends #resourcescarcity #caretech #costcuts #mobility#whocares #humanisedtech

Kurssin case-yrityksenä on hoiva- ja terveyspalveluihin erikoistunut Esperi Care Oy. Yritys tarjoaa ikäihmisille hoivakotipalveluja. Mukana ovat seuraavat yksiköt: Esperi Hoivakoti Ratina Tampere ja Esperi hoitokoti Villa Niemi Nokia.

Lean service creation -konseptin avulla ideat saadaan tehokkaasti muotoiltua toimiviksi liiketoiminnan innovaatioiksi. Yhdistämällä opiskelijoiden luovuuden sekä Esperi Caren henkilökunnan ja asiakkaiden kokemuksen luomme erinomaiset lähtökohdat tulevaisuuden ideoiden syntymiselle.

Kurssi koostuu kolmesta työpajasta, joissa hyödynnetään Futuricen Lean Service Creationia http://futurice.com/services/lean-service-creation-trainingja siihen valikoituneita menetelmiä.

Workshop 1 (kick-off) 16.3. klo 15-18 Futuricella: Kuninkaankatu 21, 4 krs.
Workshop 2 (concepting) 13.4. klo 15-18 Futuricella
Workshop 3 (conclusion) 11.5. klo 15-18 Futuricella

Kurssilla käydään aluksi läpi teoriaa, jonka jälkeen muodostetaan tiimit ja jaetaan kohteet. Opiskelija tekee haastattelut alusta loppuun ja työstää konseptit niiden perusteella. Lopuksi iteroidaan.

Johdantoa aiheeseen mm. blogikirjoituksessa http://futurice.com/blog/healthcares-digital-future.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 6.3.2016 mennessä.

Etusijalla ovat TaY:n HTI- ja TIM-opiskelijat ja TTY:n käyttäjäkokemuksen pääaineen opiskelijat. TTY:n opiskelijoilla tulee olla opinto-oikeus Tampereen yliopistoon tai se tulee pikimmiten hakea JOO-järjestelmän kautta https://confluence.csc.fi/display/JOO/JOOPAS. Lisätiedot JOO-opinto-oikeudesta TTY:n hakijat: Sini Ullgren, TaY-yhteyshenkilö Kirsi Tuominen.

Opettajat

Kati Iltanen, Vastaava opettaja
Kati.Iltanen[ät]uta.fi
Tarja Tiainen, Vastaava opettaja
Tarja.Tiainen[ät]uta.fi

Opetus

16.3.2016 – 31.5.2016
Seminaari
Ke 16.3.2016 klo 15-18, Futurice, Kuninkaankatu 21
Ke 13.4.2016 klo 15-18, Futurice
Ke 11.5.2016 klo 15-18, Futurice

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Taustalukemistoa

Tarja Tiainen (2014): Haastattelu tietojenkäsittelytieteen tutkimuksessa
http://www.uta.fi/sis/reports/index/R25_2014.pdf
- perusasioita, mitä pitää ottaa huomioon, kun tehdään tutkimushaastattelua.

Hennariikka Intosalmi, Jaana Nykänen ja Lea Stenberg (2013): Teknologian käyttö ja asenteet 75–89-vuotiailla – Raportti kyselytutkimuksesta http://www.ikateknologia.fi/images/stories/Julkaisut/kakate_teknologian_kaytto_asenteet_75_89_netti.pdf
- perustietoa aihepiiristä vanhukset ja tietotekniikka

Jaakko Hyryn väitöskirja (2015): DESIGNING PROJECTED USER INTERFACES AS ASSISTIVE TECHNOLOGY FOR THE ELDERLY
http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526210704.pdf
- edellistä huomattavasti perusteellisempi kuvaus
- vaativaa luettavaa, mutta sieltä voi valita itselle kiinnostavan kohdan

Väitöskirjasta etenkin artikkeli:
Hyry, J, Yamamoto, G, & Pulli, P (2011) Requirements guideline of assistive technology for people suffering from dementia. In Proceedings of the 4th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies. New York NY ACM: 39.
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2093737
- esimerkki periaatteista, kun tekniikkaa suunnitellaan vanhuksille (ikäihmisille)

Lisätiedot

Seminaari järjestetään yhteistyössä Futuricen kanssa. Opintosuorituksen sijoittumisesta tutkintoon tulee sopia omassa tutkinto-ohjelmassa. TaY:ssa seminaari soveltuu mm. tietojenkäsittelyopin maisteriopintoihin sekä HTI-maisteriohjelman valinnaisiin opintoihin.