x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POHP2 Kirjallinen viestintä I (avoin yliopisto-opetus) - 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

*Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan

-opiskelija osaa kirjoittaa eri tyylilajien mukaisia ruotsinkielisiä tekstejä

-opiskelija osaa analysoida omia tekstejään ja kehittää itsenäisesti kirjoitustaitoaan

-opiskelija osaa tuottaa kieliopillisesti toimivia tekstejä

-opiskelija hallitsee oikeakielisyyden periaatteet

-opiskelija ymmärtää puhutun ja kirjoitetun kielen eroja

-opiskelijalla on valmius osallistua kurssille POHA2 Kirjallinen viestintä II.

Opettajat

Opetus

6.6.2016 – 22.6.2016
Luento-opetus
Luennot
Ma 6.6.2016, Pinni B4086, Jakson lähiopetus 22.6 saakka

Arviointi

Numerolla 1-5.