x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen (itsenäinen suoritustapa) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy osoittamaan ymmärtävänsä inhimillisen käyttäytymisen merkityksen organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Opiskelija tunnistaa ihmisten asenteisiin, motivaatioon sekä vuorovaikutukseen keskeisesti vaikuttavat tekijät ja pystyy tuottamaan ratkaisuja haastaviin tilanteisiin työpaikoilla.

Yleiskuvaus

Itsenäinen suoritustapa on tarkoitettu ensijaisesti kauppatieteitä sivuaineena opiskeleville. Kauppatieteilijät ja erityisesti yrityksen johtamiseen suuntautuvat osallistuvat luentokurssille.

Opiskelija suorittaa oppimistehtävän itsenäisesti. Tarkemmat ohjeet tulevat kurssin Moodle-alueelle maaliskuussa 2017.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Pakollinen edeltävä suoritus KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

24.11.2016 alkaen

Pakolliset edeltävät opinnot: KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet.

Opettajat

Siiri Pöyhönen, Vastaava opettaja

Opetus

6.3.2017 – 31.7.2017
Itsenäinen työskentely 137 tuntia Verkossa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Essee.

Oppimateriaalit

Lämsä, A.M. & Päivike, T. (2010 tai muu painos) Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita.

Muu erikseen ilmoitettava materiaali.

Lisätiedot

Pakollinen edeltävä opinto: KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet tai vastaavat tiedot