x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi (itsenäinen suoritustapa) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/JKK
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yksilön työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja tuntee keinoja edistää niitä.

Yleiskuvaus

Opintojakso suoritetaan tekemällä kirjallinen tentti sähköisessä tenttipalvelussa Tenttiksessä http://tenttis.uta.fi/ . 

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

20.12.2016 alkaen

Opettajat

Kirsi Heikkilä-Tammi, Vastaava opettaja
Kirsi.Heikkila-Tammi[ät]uta.fi
Laura Bordi, Vastaava opettaja
Laura.Bordi[ät]uta.fi

Opetus

6.3.2017 – 31.7.2017

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kaikki tenttivät kirjat 1 ja 2, jonka lisäksi tentitään oman valinnan mukaan 3a (kirja) TAI 3b (väitöskirja).

1) Luthans, F., Youssef, C.M. & Avolio, B.J. (2007). Psychological Capital. Developing the Human Competitive Edge. Oxford: Oxford University Press. (s. 3–143) (E-kirjana yliopiston kirjaston kautta.)

JA  

2) Hakanen, . J, Harju, L., Seppälä, P., Laaksonen, A. & Pahkin, K. (2012) Kohti innostuksen spiraaleja. Työterveyslaitos. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114842/Innostuksen_spiraali.pdf?sequence=1

JA

3a) Kinnunen, U. & Mauno, S. (toim.) (2009). Irtiottoja työstä: työkuormituksesta palautumisen psykologia. Tampere: Tampereen yliopisto. 

TAI

3b) Pennonen, M. (2011). Recovery from work stress. Antecedents, processes and outcomes. Academic Dissertation. University of Tampere. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66816/978-951-44-8602-9.pdf?sequence=1

Lisätiedot

Suositeltu ajankohta: 2. vuosi

Tämä suoritustapa on tarkoitettu vain niille, jotka eivät osallistu luentokurssille.

Opintojakso suoritetaan tekemällä kirjallinen tentti sähköisessä tenttipalvelussa Tenttiksessä http://tenttis.uta.fi/ . Ajalla 6.3.2017 – 31.7.2017 suoritetaan sekä varsinainen tentti että mahdolliset uusinnat (2 kpl).

Kurssille ei ole erillistä ilmoittautumista. Tentti-ilmoittautuminen toimii kurssi-ilmoittautumisena.