x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JKKYVP11 Työhyvinvointi (itsenäinen suoritustapa) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/JKK
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on ymmärrys siitä, miten työhyvinvoinnin käsite on kehittynyt ja miten työhyvinvointia voidaan tutkia.

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu seuraavista viidestä teemasta:

  1. Johdatus työhyvinvointiin
  2. Työhyvinvoinnin erilaiset ilmentymät ja muodot
  3. Työ, työolot ja organisaatio työhyvinvointiin vaikuttavina tekijöinä
  4. Työyhteisö, johtaminen ja yksilö työhyvinvointiin vaikuttavina tekijöinä
  5. Työhyvinvoinnin vaikutukset ja työhyvinvoinnin edistäminen

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

11.8.2016 alkaen

Opettajat

Telma Rivinoja, Yhteyshenkilö
Telma.Rivinoja[ät]uta.fi

Opetus

24.10.2016 – 16.12.2016
Itsenäinen työskentely 24 tuntia Verkossa

Arviointiperusteet

Kukin teema koostuu videoluennoista ja niihin sekä tenttimateriaaliin perustuvista ajallisesti jaksotetuista pienistä harjoitustenteistä, jotka valmistavat kurssin lopussa olevaan Moodle-tenttiin. Koko kurssi toteutetaan Moodle-alueella. Käytännössä kurssi edellyttää säännöllistä ajallista panostusta siten, että viikoittain tulee löytyä aikaa katsoa noin 1 - 2 tunnin verran opetusvideota, lukea siihen liittyviä osioita tenttimateriaalista ja vastata niiden pohjalta Moodlessa kysymyksiin, jotka tukevat oppimateriaalin omaksumista. Näin valmistaudutaan lopputenttiin, joka on kurssin lopussa tentittävissä Moodlessa. Lopputentin lisäksi opiskelijan tulee vastata vähintään kahteen harjoitustenttiin, jotta Moodle-tentin käyttö tulee tutuksi. Kurssin arvosana määräytyy lopputentin perusteella. Johtamiskorkeakoulun linjausten mukaisesti opiskelijan tulee kurssin lopuksi myös vastata palautekyselyyn, jota hyödynnetään kurssin kehittämisessä.

Tenttiminen Moodlessa (ks lisätiedot alta ja kurssin moodle-alueelta)

Tentti auki ma 12.12. klo 00.00 - ke 21.12. klo 23.59, vastaukset nähtävillä to 22.12. klo 8.00 - su 8.1. klo 18.00.
Uusintatentti auki ma 9.1. klo 00.00 - su 22.1. klo 23.59, vastaukset nähtävillä ma 23.1. klo 8.00 - ke 1.2. klo 18.00.

Kurssin palautekysely auki 12.12.2016 - 12.1.2017.

Oppimateriaalit

Manka, M.-L. (2012). Työnilo. Helsinki: SanomaPro. (E-kirjana yliopiston kirjaston kautta.)

Laine, P. (2013). Työhyvinvoinnin kehittäminen. Hyvän kehittämisen reunaehtoja tutkimassa. Väitöskirja. Turun yliopisto. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/93684/Annales%20C%20372%20Laine%20VK.pdf?sequence=4 (luetaan sivulle 60 saakka)

Hakanen, J. (2009). Työn imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja – Kohti laadukasta työelämää. Työsuojelurahasto. http://www.tsr.fi/tsarchive/files/Selvityksia/TSR_Tata_on_tutkittu2009.pdf  

Lisätiedot

Verkkokurssi on tarkoitettu vain niille, jotka eivät osallistu luentokurssille I periodissa.

Kurssin aikataulutus:

Viikko 1: su 23.10. - su 30.10.
- Teema 1 (luennot + harjoitustentti) aukeaa su 23.10. klo 00.00

Viikko 2: su 30.10. - su 6.11. 
- Teema 2 (luennot + harjoitustentti) aukeaa su 30.10. klo 00.00, harjoitustentti 1 auki su 6.11. klo 23.59 asti

Viikko 3: su 6.11. - su 13.11.
- Teema 3 (luennot + harjoitustentti) aukeaa su 6.11. klo 00.00, harjoitustentti 2 auki su 13.11. klo 23.59 asti, harjoitustentti 1:n vastaukset katsottavissa ma 7.11. klo 00.00 - su 13.11. klo 23.59

Viikko 4: su 13.11. - su 20.11.
- Teema 4 (luennot + harjoitustentti) aukeaa su 13.11. klo 00.00, harjoitustentti 3 auki su 20.11. klo 23.59 asti, harjoitustentti 2:n vastaukset katsottavissa ma 14.11. klo 00.00 - su 20.11. klo 23.59

Viikko 5: su 20.11. - su 27.11.
- Teema 5 (luennot + harjoitustentti) aukeaa su 20.11. klo 00.00, harjoitustentti 4 auki su 27.11. klo 23.59 asti, harjoitustentti 3:n vastaukset katsottavissa ma 21.11. klo 00.00 - su 27.11. klo 23.59

Viikko 6: su 27.11. - su 4.12.
- Harjoitustentti 5 auki su 4.12. klo 23.59 asti, harjoitustentti 4:n vastaukset katsottavissa ma 28.11. klo 00.00 - su 4.12. klo 23.59

Viikko 7: su 4.12. - su 11.12.
- Harjoitustentti 5:n vastaukset katsottavissa ma 5.12. klo 00.00 - su 11.12. klo 18.00 (HUOM! Poikkeuksellinen sulkeutumisaika)

Joka sunnuntai aikavälillä 23.10. - 20.11. klo 00.00 aukeaa nähtäville uusi teema (videoluennot + harjoitustentti). Kunkin teeman harjoitustentti on tehtävissä kahden viikon ajan, jonka jälkeen tentti sulkeutuu ja tentin vastaukset tulevat katsottaviksi seuraavan viikon ajaksi.
Videoluennot ja muu mahdollinen opetusmateriaali ovat opiskelijoiden saatavilla koko kurssin ajan.