x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA23 Kunnallisoikeus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kunnallisen itsehallinnon aseman perusteet ja tuntee kunnan ja maakunnan tehtäviä ja toimialakysymyksiä sekä tuntee kunnallisen luottamushenkilöjärjestelmän oikeudelliset perusteet. Hän on myös omaksunut kunnallisen päätöksenteon, johtamisen ja viranomaistoiminnan oikeudellisen perustan keskeisen sisällön sekä tunnistaa kunnallistalouden oikeudellisen sääntelyn erityispiirteet. Lisäksi opiskelija kykenee tarkastelemaan analyyttisesti kuntaa, maakuntaa ja näiden asukkaita koskevia julkisen ja yksityisen toiminnan rajapinnan kysymyksiä oikeudelliselta kannalta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

24.11.2016 alkaen
Pakollinen edeltävä opintojakso: KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen

Opettajat

Asko Uoti, Vastaava opettaja
Asko.Uoti[ät]uta.fi

Opetus

10.1.2017 – 13.2.2017
Luento-opetus 16 tuntia
Luennot
Ti 10.1.2017 - 31.1.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B1097
To 12.1.2017 - 26.1.2017 viikoittain klo 10-12, Pinni B1097
Poikkeukset:
Ma 13.2.2017 klo 12-14, Paavo Koli
Luentotentti (ei pakollista ilmoittautumista)
To 16.2.2017 klo 10.00-12, Pinni B1100, Luennot, kirjallisuus ja säädökset suoritetaan yhtenä kokonaisuutena.
Uusintatentit (muista tentti-ilmoittautuminen)
Ti 14.3.2017 klo 16-20, Päätalo ls D 10 a+b
Ma 3.4.2017 klo 8-12, Päätalo ls D 10 a+b
Ti 25.4.2017 klo 16-20, Päätalo ls D 10 a+b
Ti 13.6.2017 klo 16-20, Päätalo ls D 10 a+b

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Päivitetty (13.12.2016) oppimateriaali:

1. Heuru - Mennola - Ryynänen: Kunta - Kunnallisen itsehallinnon perusteet. 2. uud. p. Tampere University Press 2011. Saatavana e-julkaisuna.

2. Harjula-Prättälä: Kuntalaki - Tausta ja tulkinnat. 9. uud. p. Talentum 2015. Saatavana e-julkaisuna. 

3. Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirja (SopS 65/ ja 66/1991)

4. Yksityiskohtainen perehtyminen seuraavaan lainsäädäntöön: Suomen perustuslaki 731/1999 luvut 1-2 ja 11, Kuntalaki 410/2015, Kuntalaki 365/1995, Kotikuntalaki 201/1994, Kuntarakennelaki 1698/2009, Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009, Kilpailulaki 948/2011 luku 4 a, Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 548/2016, Vaalilaki 714/1998 (soveltuvin osin), luennoilla ilmoitettavat säädökset/niiden osat.