x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää yrityksen johtamisen kenttää keskeisen kirjallisuuden avulla. Opiskelija osaa arvioida ja analysoida ihmisten, organisaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisen haasteita.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

11.8.2016 alkaen
Pakollinen edeltävä opintojakso: KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet

Opettajat

Siiri Pöyhönen, Vastaava opettaja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentti

Oppimateriaalit

1. Seeck, H. (2008/2012/2015) Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatioteorioihin. Helsinki: Gaudeamus. Huom! Kirja löytyy myös e-kirjana kirjastosta.

 

2.Prahalad, C.K. (2011) Innovaation uusi aika: yhteisen arvon luominen globaaleissa verkostoissa. / C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, suomentanut Maarit Tillman. Helsinki: Tietosanoma. TAI:

Hamel, Gary. 2012.  What Matters Now: How to Win in a World of Relentless Change, Ferocious Competition, and Unstoppable Innovation. Jossey-Bass. E-kirja.

Lisätiedot

Tenttiin luetaan kaksi (2) kirjaa: 1) Seeckin kirja, 2)Prahaladin TAI Hamelin kirja.

Kurssille ei ole ilmoittautumista. Sähköinen tentti on auki I-IV periodissa ajalla 15.9.2016-31.7.2016. Sähköiseen tenttiin ilmoittaudutaan osoitteessa: https://tenttis.uta.fi

HUOM! Mikäli haluat sisällyttää Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus) -kurssin tutkintoosi ja valmistua 21.6.2017 (kesäkuun viimeinen todistusten myöntämispäivä), tulee sinun suorittaa sähköinen tentti viimeistään 31.5.2017. Muussa tapauksessa sähköisen tentin voi suorittaa 31.7.2017 asti. Arvosanojen rekisteröintiin tulee tauko juhannuksesta heinäkuun loppuun asti. Juhannuksen jälkeen suoritettujen tenttien arvosanat tullaan kuitenkin rekisteröimään sille kuukaudelle, jonka aikana tentti on suoritettu.