x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUS13 Kunnallisoikeuden syventävä jakso 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee kunnallisen itsehallinnon erityispiirteet ja on perehtynyt kunnallisoikeudellisiin erityiskysymyksiin työseminaarin kulloistenkin ajankohtaisten teemojen välityksellä. Hän tuntee alueellisten itsehallintoyksiköiden oikeudellista asemaa ja merkitystä koskevaa keskeistä oikeudellista problematiikkaa. Opiskelija tuntee julkisen hallinnon ja kunnallisen palvelutuotannon kehittämislinjaukset, kunnan ja maakunnan eri tehtäväkokonaisuuksien kannlta keskeiset sopimukset, säädökset ja suositukset sekä hallitsee julkisen vallan tehtäviä ja kunnallista palvelutoimintaa koskevan oikeudellisen ohjauksen tematiikkaa. Opiskelijalla on jakson suoritettuaan hyvät valmiudet laatia pro gradu -tutkielma alueellisia itsehallintoyhdyskuntia koskevasta aihepiiristä.

Yleiskuvaus

Keväällä 2017 opintojakso koostuu luennoista ja esseeohjausvalmennuksesta (10 t), luento- ja kirjallisuustentistä sekä esseeseminaarista (n. 20 t). Seminaarissa käsitellään opiskelijoiden laatimat esseet. Kurssin pääteemana v. 2017 on kunnallisen päätöksenteko- ja viranomaistoiminnan sekä erityisesti julkisten palvelujen järjestämistehtävän kannalta keskeisten palvelun tuottamistapojen (ml. kuntayhtiö- ja ostopalveluperustainen tuottaminen) juridinen problematiikka. Tarkastelu keskittyy julkisen ja yksityisen palvelutuotannon rajapinnan oikeudellisten kysymysten (mm. oikeuden ja poliittisen tavoitteenasetannan suhde sekä kunnallisen ja maakunnallisen itsehallinnon asema) tutkimiseen. Teemaa voidaan lähestyä sekä yksilö- että yhteisönäkökulmasta.  

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Asko Uoti, Vastaava opettaja
asko.uoti[ät]tuni.fi

Opetus

14.2.2017 – 11.5.2017
Luento-opetus 8 tuntia
Luento-opetus
Ti 14.2.2017 - 21.2.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B4116
To 16.2.2017 - 23.2.2017 viikoittain klo 14-16, Pinni B4115
Luentotentit
Ti 28.2.2017 klo 14-16, Pinni B4116
Ti 14.3.2017 klo 16-20, Päätalo D10a+b, yleinen tentti, ilm. nettiopsussa
Ti 25.4.2017 klo 16-20, Päätalo D10a+b, yleinen tentti, ilm. nettiopsussa
Ma 15.5.2017 klo 16-18, Pinni B3107, ilmoittautuminen opettajalle väh. viikkoa ennen tenttiä sähköpostitse
Seminaari 22 tuntia
Esseeseminaari (mitoitus osallistujamäärän mukaan)
Ti 11.4.2017 klo 14-18, Pinni B3117
To 20.4.2017 klo 14-18, Pinni B3107,
To 27.4.2017 klo 14-18, Pinni B4113
To 4.5.2017 - 11.5.2017 viikoittain klo 14-18, Pinni B3107

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Suorituksen arvosana määräytyy yhtäältä luento- ja kirjallisuustentin ja toisaalta opiskelijan laatiman esseen perusteella. Kummankin suorituksen painoarvo on puolet kokonaisarvosanasta.

Oppimateriaalit

Luento- ja seminaariopetuksen yhteydessä mainittu materiaali. Tarkempi tenttimateriaalin yksilöinti tapahtuu moodlessa ja luentojen yhteydessä.