x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAS13 Tutkimus ja teoria 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija perehtyy asiantuntijatiedon tuottamisen erilaisiin muotoihin ja tutustuu teoriaan käytännössä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää näkökulman keskeisen merkityksen tutkimusprosessissa ja osaa muodostaa tutkimuksen näkökulman itsenäisesti. Opintojakso antaa myös valmiuksia tutkimustiedon kriittiseen lukutaitoon. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tutkimuksen metodologisten suuntausten ominaispiirteet ja niiden väliset jännitteet. Hän tunnistaa tutkimuksesta sen lähtökohdat rajoituksineen ja kykenee tämän perusteella arvioimaan asiantuntijatiedon pätevyyttä. Lisäksi opiskelija ymmärtää opintojakson suoritettuaan miten tutkimuksen yhteiskunnalliset sidokset rakentuvat ja hän osaa arvioida tiedon tuottamisen ehtoja sekä omassa asiantuntijatyössään että muiden tuottaman tiedon osalta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jouni Häkli, Vastaava opettaja
jouni.hakli[ät]tuni.fi

Opetus

11.1.2017 – 23.2.2017
Luento-opetus 12 tuntia
Ke 11.1.2017 - 22.2.2017 viikoittain klo 12-14, Linna K108
Seminaari 12 tuntia
To 12.1.2017 - 23.2.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni A3103

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Oppimispäiväkirjaa arvioidaan erityisesti huomioiden opiskelijan kyky luennolla esitettyjen asioiden pohdintaan ja kommentointiin, ei luennon asioiden toistamiseen. Päiväkirjan tavoitteena on kehittää kriittistä ajattelua, kykyä erottaa olennainen epäolennaisesta ja kykyä esittää ajatuksia.

Lisätiedot

oppimispäiväkirja ja teoriaekskursio