x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAA12 Julkinen hallinto ja politiikka - Osallistuminen opetukseen 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkishallinnon toimintaperiaatteet sekä suomalaisen hallintojärjestelmän rakenteet ja ymmärtää niiden merkityksen julkishallinnon organisoitumisen ja palvelurakenteen kannalta. Opiskelija tunnistaa politiikkaprosessin keskeiset vaiheet ja politiikka (policy) -analyysin keskeiset käsitteet. Jakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kontekstualisoida hallintotieteellisiä ilmiötä sekä ymmärtää julkisen toiminnan erityispiirteitä.

Yleiskuvaus

Verkkokurssi:

Ti 13.9.2016 – 4.10.2016 , Moodle, Verkkokurssi tulee suorittaa hyväksytysti ennen luentoja. Verkkokurssille tulee ilmoittautua 6.9. mennessä, Verkkokurssi alkaa 13.9. ja se sisältää kolme viikkotehtävää, joista jokainen on suoritettava ajallaan edetäkseen kurssilla.

Ja luennot:

Ti 18.10.2016 – 8.11.2016 klo14 –18 , Luennoille osallistuminen edellyttää I periodilla hyväksytysti suoritettua verkkokurssia

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

11.8.2016 alkaen
Pakollinen edeltävä opintojakso: HALHAP01 Johdatus hallintotieteeseen

Opettajat

Opetus

15.9.2015 – 10.11.2015
Luento-opetus 15 tuntia
Itsenäinen työskentely 40 tuntia Verkossa
Kirjatentti 4 tuntia Verkossa

Lisätiedot

Luentoja ei tallenneta!