x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAS20 Hallintotieteen teoriat ja käsitteet - 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa opiskelijalle kuvan hallinnon mikro- ja makroteorioista julkisissa organisaatioissa. Opiskelija ymmärtää, miten julkisen hallinnon toimintaa ohjataan ja mitä valinnanmahdollisuuksia julkisen sektorin organisaatioilla on järjestää omat tehtävänsä. Jakso suoritettuaan opiskelija ymmärtää julkisen sektorin organisaation erityispiirteet. Opiskelija tuntee julkisen hallinnon ajattelutapojen tärkeimmät muutokset ja ymmärtää niiden yhtymäkohdat hallinnon rakenteiden kehitykseen. Opiskelija osaa arvioida hallintotieteellisten oppien soveltuvuutta julkisen hallinnon käytännön toimintaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jan-Erik Johanson, Vastaava opettaja
jan-erik.johanson[ät]tuni.fi

Opetus

24.1.2017 – 21.2.2017
Luento-opetus 22 tuntia
Opetus
Ti 24.1.2017 - 14.2.2017 viikoittain klo 12-16, Päät A3
Poikkeukset:
21.2.2017 klo 12 –16 , paikka ilmoitetaan myöhemmin
Itsenäinen työskentely 20 tuntia Verkossa
Seminaari 10 tuntia
Kirjatentti 4 tuntia