x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAS18 Julkisen hallinnon reformit ja muutos - 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan osaamista muutoksia ja uudistumista koskevien teorioiden ja niiden käytännön soveltamisen osalta. Jakson suoritettuaan opiskelija hallitsee teorioiden sisältyviä käsitteitä ja lähtökohtia sekä kykenee hahmottamaan teorioiden merkitystä johtamistyön näkökulmasta. Samoin opiskelija hallitsee sen, minkälaisin metodein ja menetelmin julkisen hallinnon reformeja ja muutoksia tutkitaan.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jari Stenvall, Vastaava opettaja

Opetus

14.9.2016 – 19.10.2016
Luento-opetus 26 tuntia
Luennot
Ke 14.9.2016 - 19.10.2016 viikoittain klo 12-16, Pinni A, Paavo Koli -sali
Kirjatentti 4 tuntia