x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALHAA16 Julkisten palvelujen johtaminen 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Johtamiskorkeakoulu
Taitotaso palvelujen johtaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittaneet ymmärtävät julkisten palvelujen johtamisen haasteita osana toimintaympäristön muutosta ja kykenevät sen pohjalta vastaamaan niihin sekä teorioiden että käytännöllisten ratkaisujen valossa. Opiskelijat saavat edellytykset palvelujen erittelyyn, arviointiin ja johtamiseen sekä perinteisten että vaihtoehtoisten tuotantomuotojen kannalta. Jakson suoritettuaan heillä on kyky hyödyntää palvelujen johtamisessa erilaisia systemaattisia viitekehyksiä ja tarkastella palvelujen kehittämistä eri näkökulmista, mukaan lukien ulkoistamis- ja sopimuskäytännöt, palveluinnovaatiot, palvelujen kansainvälistymistrendit ja uudet palvelujärjestelmät ja ?alustat.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

24.11.2016

Opettajat

Jari Stenvall, Vastaava opettaja

Opetus

7.3.2017 – 11.4.2017
Luento-opetus
Luennot
Ti 7.3.2017 - 4.4.2017 viikoittain klo 14-18, Väinö Linna
Tentti
Ti 11.4.2017 klo 14-16, Väinö Linna
Kirjatentti

Lisätiedot

Luennot tallennetaan ja tallenteet luentomateriaaleineen löytyvät kurssialueelta Moodlesta.

Luentotentti 11.4.2017 klo 14-16 Väinö Linna -salissa (ei erillistä ilmoittautumista). Luennot ja luennoilla ilmoitettavan kirjallisuuden voi suorittaa myös  sähköisessä tenttijärjestelmässä erikseen määriteltynä ajankohtana (31.8.2017 saakka).