x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAS11 Ympäristöpolitiikan vaikutuskeinot - luennot JA harjoitustyö 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa monitasohallinnan kompleksisen muodon ja jäsentää sen verkostomaista rakennetta. Opiskelija osaa määritellä ympäristöpoliittisten prosessien keskeiset piirteet ja tunnistaa käytettyjen vaikutuskeinojen valikoiman sekä toimijoiden väliset suhteet. Opiskelija kykenee arvioimaan ympäristöpolitiikassa käytössä olevien vaikutuskeinojen vaikuttavuutta ja analysoimaan tilannekohtaisesti tehtyjen valintojen strategista luonnetta.

Yleiskuvaus

Syyslukukauden Ympäristöpolitiikan vaikutuskeinot -kurssilla (Halyas11) on teemana virtavesien ja vaelluskalojen suojelu. Kurssin runkona ovat luennot, jotka sisältävät sekä vierailuluentoja että yliopistolla järjestettävän kahden kansainvälisen seminaarin keynote-luennot. Kurssisuorituksena luennoille osallistuminen sekä ryhmätyö jossa kerätään tutkimusaineistoa (haastattelu- ja/tai asiakirja-aineistoa) ja analysoidaan sitä kurssiteeman toimijaverkoston ja vaikutuskeinojen hahmottamiseksi. Kurssiin kuuluu myös puronkunnostusekskursio jonakin syyskuun viikonloppuna Ylöjärvellä (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Nina Nygren, Vastaava opettaja
nina.nygren[ät]tuni.fi

Opetus

5.9.2016 – 21.10.2016
Luento-opetus
Ma 5.9.2016 - 17.10.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni A3103
Pe 9.9.2016 - 21.10.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni A 3103
Ryhmätyöskentely