x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALYAP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tuntee ympäristön politisoitumiseen johtaneet tekijät ja kykenee jäsentelemään yhteiskunnallisia ilmiöitä aluetutkimuksen avainkäsitteiden kautta. Hän ymmärtää alue- ja ympäristötutkimuksen suhteen muihin yhteiskuntatieteisiin ja hallitsee alan tutkimuksen peruskäsitteet sekä keskeiset tavat lähestyä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Opintojakson virittämän ?tieteellisen mielikuvituksen? avulla opiskelija kykenee jäsentämään jännitteitä, jotka nousevat ympäristöongelmien luonnontieteellisen hahmon ja yhteiskunnallisen sekä poliittisen luonteen välisestä, usein ristiriitaisesta suhteesta. Politisoitumisen näkökulma auttaa opiskelijaa arvioimaan ympäristöön ja alueiden käyttöön liittyviä ongelmia yhteiskunnallisina prosesseina.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pekka Jokinen, Vastaava opettaja
Pekka.T.Jokinen[ät]uta.fi
Jouni Häkli, Vastaava opettaja
Jouni.Hakli[ät]uta.fi

Opetus

26.10.2016 – 14.12.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Ke 26.10.2016 - 7.12.2016 viikoittain klo 10-14, Päätalo D10a
Poikkeukset:
9.11.2016 klo 10 –14 , Päätalo A1

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Luentotentti