x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVS99 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari 40 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielman kirjoittanut opiskelija on osoittanut kykenevänsä itsenäiseen tutkimustyöhön asettamalla tutkimustehtävän, sitomalla sen tieteenalan teoreettisiin ja sisällöllisiin keskusteluihin, kokoamalla tutkimustehtävänsä vaatiman aineiston ja analysoimalla sitä teoreettiset ja metodiset vaatimukset täyttäen sekä raportoimalla tutkimustulokset asianmukaisesti, selkeästi ja kiinnostavasti. Opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa soveltaa niitä.

Yleiskuvaus

Kevään 2017 kansainvälisen politiikan pro gradu -seminaarien ensimmäinen kokoontuminen pidetään ke 18.1. klo 12 Pinni A4086. 

Kaikkia seminaaria aloittavia pyydetään olemaan paikalla. Paikallaolo on suositeltavaa myös sitä jatkaville (II-seminaari). Poissaolosta on ilmoitettava omalle ohjaajalle.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kansainvälisen politiikan tulevan lukuvuoden graduseminaareihin pitää kaikkien (myös jatkajien) ilmoittautua e-lomakkeella 31.5.2016 mennessä. Ilmoittautumista pyydetään myös jatkajilta ja niiltä, jotka aikovat aloittaa seminaarin vasta keväällä 2017. Seminaari jaetaan temaattisesti kahteen tai usempaan ryhmään ilmoittautumisten perusteella.

Opettajat

Tuomas Forsberg, Opettaja
Tuomas.Forsberg[ät]uta.fi
Hanna Ojanen, Opettaja
Hanna.Ojanen[ät]uta.fi
Anni Kangas, Opettaja
Anni.Kangas[ät]uta.fi

Opetus

14.9.2016 – 24.5.2017
Seminaari 40 tuntia
Keskiviikkoisin klo 12-14
Hanna Ojasen ryhmä, Pinni A4086
Anni Kankaan ryhmä, Pinni A4060
Ma 12.12.2016 klo 13-16, Pinni A4086
Ke 14.12.2016 klo 10-14, Pinni A4060
Tuomas Forsbergin ryhmä, Pinni A4020