x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVS22 Kansainvälisen politiikan erikoistuvat menetelmäopinnot 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy kansainvälisten suhteiden tieteenalan erityismenetelmiin. Kirjallisen harjoituksen tavoitteena on syventää tieteenalalle ominaisten tutkimusmenetelmien hallintaa. Harjoitus painottaa tiedon kriteerien arviointia valituissa kansainvälisen politiikan tutkimustraditioon kuuluvissa erityismenetelmissä ja niiden merkitystä tutkimusmenetelmän valinnassa ja tutkimuksen toteuttamisessa.

Yleiskuvaus

Kurssi toteutetaan itsenäisenä kirjallisena harjoituksena. Osallistujat tuottavat tutkimuspaperin, joka palautetaan kurssin vastuuhenkilölle. Ohjeet palautuksesta alla.

Kurssin päätyötavat ovat kirjallisuuteen perehtyminen, kirjallisuuden arviointi, tutkimuspaperin valmistelu ja palautus.

Kurssin laajuus: 5 op.

Kurssin voi suorittaa myös 10 opinto-pisteen laajuisena, mutta siitä on sovittava erikseen kurssin vastuuhenkilön kanssa. 10 op:n laajuisena tämä kurssi korvaa POLKVS21-kurssin.

Tarkemmat ohjeet:
POLKVS22 Methods Written exercise 2016-2017.pdf

Opettajat

Hannes Peltonen, Vastaava opettaja
Hannes.Peltonen[ät]uta.fi

Opetus

5.9.2016 – 28.5.2017
Harjoitukset
To 15.9.2016 klo 13-14, Pinni A3111
Ke 11.1.2017 klo 13-14, Pinni A3111

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kirjallinen harjoitus, joka on avoin koko vuoden.

Palautetut työt arvioidaan seuraavien eräpäivien jälkeen mahdollisimman pian: 1.12.2016, 1.3.2017 ja 28.5.2017.

Lisätiedot opetusohjelmassa ja PDF-tiedostossa.

Vapaaehtoiset infotilaisuudet 15.9.2016 klo 13-14 ja 11.1.2017 klo 13-14.