x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKAA99 Politiikan tutkimuksen kandidaatintutkielma ja -seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea, käsitellä ja soveltaa tieteellistä tietoa, kirjoittaa tutkimusraportti sekä puolustaa ja esitellä sitä suullisesti. Opiskelija hallitsee tieteelliseen tutkimustyön prosessin.

Opiskelija osaa soveltaa politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksen teorioita ja tutkimusmenetelmiä valitsemiinsa aineistoihin sekä osaa laatia tieteellisesti pätevään argumentaatioon perustuvan tutkielman. Opiskelija kykenee tieteelliseen keskusteluun kandidaatin tutkielmansa aihepiiristä sekä hankkii laaja-alaista ymmärrystä politiikan tutkimuksen tutkimuskysymyksistä ja niissä hyödynnettävistä teorioista ja metodeista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan enintään 12 opiskelijaa. Ennakkoilmoittautuminen sähköpostilla 28.8. mennessä. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin 12, kurssille valinta tapahtuu politiikan tutkinto-ohjelmassa suoritettujen pistemäärien mukaan.

Opettajat

Eero Palmujoki, Vastaava opettaja
eero.palmujoki[ät]tuni.fi

Opetus

15.9.2016 – 27.1.2017
Seminaari 48 tuntia
To 15.9.2016 - 26.1.2017 viikoittain klo 14-18, Pinni A4060

Lisätiedot

Edeltävät opinnot: Politiikan tutkimuksen perusopinnot, POLKVA11