x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLVOA51/52/S24 Poliittinen johtajuus: Gramscilainen näkökulma 5–10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Yleiskuvaus

Kurssilla käsitellään Antonio Gramscin näkemyksiä politiikasta, vallasta ja johtajuudesta sekä kehitellään niiden sovellutuksia olemassa olevaan yhteiskunnalliseen todellisuuteen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ennakkoilmoittautuminen Mikko Lahtiselle sähköpostitse 15.3.2017 mennessä.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

24.11.2016 alkaen
Pakolliset edeltävät opinnot: POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi

Opettajat

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
Mikko.I.Lahtinen[ät]uta.fi

Opetus

29.3.2017 – 3.5.2017
Luento-opetus 20 tuntia
Ke 29.3.2017 - 3.5.2017 viikoittain klo 9-12, Pinni A1081
Seminaari

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Klassiset poliittiset ajattelijat. Toim. Koikkalainen ja Korvela. Vastapaino 2012.