x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATVAS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuullinen liiketoiminta
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija kykenee vastuullisen liiketoiminnan tutkimusaiheisiin liittyvään itsenäiseen tutkimustyöhön. Opiskelija kykenee tekemään kriittistä ja integroivaa analyysia tutkimusteemansa aiemmasta tutkimuksesta, soveltamaan valitsemiaan tutkimusmenetelmiä sekä kirjoittamaan tieteellisen tutkimusraportin. Lisäksi opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan selkeitä suullisia esityksiä tutkimusprosessin eri vaiheissa.

Opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa soveltaa niitä.

Opettajat

Johanna Kujala, Vastaava opettaja
johanna.kujala[ät]uta.fi

Opetus

20.9.2016 – 23.5.2017
Seminaari
Seminaari syksy 2016
Ti 20.9.2016 - 13.12.2016 joka toinen viikko klo 14.00-17.00, Pinni A5025, Seminaariviikot tarkentuvat lähempänä
Seminaari kevät 2017
Ti 10.1.2017 - 23.5.2017 joka toinen viikko klo 14.00-17.00, Pinni A5025, Seminaariviikot tarkentuvat lähempänä