x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUS11 Hallinto-oikeuden syventävä jakso 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on aiempaa laaja-alaisempi ja syvempi ymmärrys hallinto-oikeuden ja sitä koskevan tutkimuksen nykytilasta sekä ajankohtaisista kysymyksistä. Hän tuntee hallinto-oikeudellisen tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja erilaiset suuntaukset. Hänellä on hyvät valmiudet laatia pro gradu -tutkielma hallinto-oikeuden alalta.

Yleiskuvaus

Opintojakso muodostuu luennosta (10 t), siihen  liittyvästä luento- ja kirjallisuustentistä sekä esseeseminaarista (n. 18 t), jossa käsitellään opiskelijoiden kirjoittamat esseet. Kurssin teemaksi pyritään valitsemaan jokin ajankohtainen hallinto-oikeuden ajankohtaisia kysymyksiä valottava ja/tai analysoiva aihe. Tarkempi teema ilmoitetaan opetusohjelmassa syyslukauden alussa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Raija Huhtanen, Vastaava opettaja
raija.huhtanen[ät]tuni.fi

Opetus

13.9.2016 – 1.12.2016
Luento-opetus 10 tuntia
Luento (10 t)
Ti 13.9.2016 - 27.9.2016 viikoittain klo 12.15-14.00, Linna K109
To 15.9.2016 - 22.9.2016 viikoittain klo 12.15-14.00, Linna K108
Itsenäinen työskentely
Seminaari 18 tuntia
Esseeseminaari (18 t)
Ti 15.11.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 12.15-15.00, Linna K109
To 17.11.2016 - 1.12.2016 viikoittain klo 12.15-15.00, Linna K108
Luento- ja kirjallisuustentti
Ti 11.10.2016 klo 16.00-20.00, päätalo ls D 10 a+b, Johtamiskorkeakoulun yleinen tentti, ilmoittauduttava nettiopsussa.
Ti 15.11.2016 klo 16.00-20.00, päätalo ls D 10 a+b, Johtamiskorkeakoulun yleinen tentti, ilmoittauduttava nettiopsussa. Lisäksi: sähköinen tenttimahdollisuus 1.10.-15.11.2016.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Suorituksen mainesana määräytyy luentoon liittyvän tentin ja laaditun esseen perusteella. Kummankin suorituksen painoarvo on 0,5. 

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Lisätiedot

Syyslukukaudella 2016 toteutettavan hallinto-oikeuden syventävän jakson teemana on hallinnon julkisuus. Julkisuusperiaatetta tarkastellaan niin valtiosääntöisenä, eurooppaoikeudellisena kuin hallinto-oikeudellisena periaatteena painopisteen ollessa viimeksi mainitussa. Tarkoitus on keskittyä hallinnon julkisuuden ajankohtaisiin kysymyksiin, kuten julkisuuden ja tietosuojan välisiin jännitteisiin sekä siihen, miten julkisten tehtävien yhtiöittäminen / yksityistäminen mahdollisesti vaikuttaa julkisuusperiaatteen toteutumiseen. Esiin nousevat myös yksityiselämän suojaa, salassapitoa ja salassapidosta poikkeamista koskevat kysymykset, joiden merkitys korostuu sosiaali- ja terveydenhuollossa.