x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLKVA41 Turvallisuustutkimus ja turvallisuusongelmat kansainvälisissä suhteissa 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijat tuntevat kansainvälisen turvallisuustutkimuksen (International Security Studies, ISS) kehityksen pääpiirteet sekä keskeiset teoreettiset lähestymistavat. Opiskelijat saavat kurssilta valmiuksia ajankohtaisten poliittisten ongelmien ja historiallisten esimerkkien analysointiin turvallisuustutkimuksen lähestymistapojen näkökulmasta.

Yleiskuvaus

Kurssilla tutustutaan kansainvälisen turvallisuustutkimuksen kehitykseen ja perinteeseen kylmän sodan aikana. Kansainvälisen politiikan turvallisuuskeskustelun kehitystä tarkastellaan erityisesti strategian tutkimuksen ja rauhantutkimuksen perinteiden näkökulmista. Lisäksi kurssilla perehdytään kansainvälisen turvallisuustutkimuksen agendan laajenemiseen ja syvenemiseen 1980-luvulta lähtien. Keskeinen kurssin tavoite on pyrkiä ymmärtämään miten turvallisuus hahmottuu kansainvälisissä suhteissa tutkimuksen näkökulmasta. Tieteenalan kehityksen lisäksi kurssilla tutustutaan kansainvälisen politiikan käytännön turvallisuusongelmiin, joita tarkastellaan tutkimuksellisesti rakennettavien ryhmäalustusten kautta. Esimerkkejä mahdollisista ryhmäalustusten teemoista (ryhmäalustusten lopulliset teemat ja ryhmät jaetaan kurssin alussa): sotien ja konfliktien muuttunut luonne; sodan oikeutus; epävarmuus ja turvallisuusdilemmat kansainvälisissä suhteissa; sukupuolittunut väkivalta; ympäristöturvallisuus, ilmastonmuutos ja luonnonvarat; kyberturvallisuus; talous- ja terveysturvallisuus.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille tulee ilmoittautua etukäteen sähköisesti ja sinne otetaan kurssin suorittamiseen sisältyvästä pienryhmätyöskentelystä johtuen enintään 32 opiskelijaa. Etusijalla ovat kansainvälisen politiikan sekä politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat. Kurssille pääsevät valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja jos paikkoja riittää, pääsevät kurssille myös muiden pääaineiden ja tutkinto-ohjelmien opiskelijat. Kurssille osallistumiseksi opiskelijoilta edellytetään aikaisempina opintoina POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

11.8.2016 alkaen

Pakollinen edeltävä opintojakso: POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi

Opettajat

Tapio Juntunen, Vastaava opettaja
Tapio.Juntunen[ät]uta.fi

Opetus

2.11.2016 – 16.12.2016
Luento-opetus 12 tuntia
Ke 2.11.2016 klo 15-18, Virta 114, johdantoluento I
Pe 4.11.2016 klo 9-12, Päätalo D10a, johdantoluento II
Ke 14.12.2016 klo 15-19, Pinni A3111, yhteenvetoluento I
Ryhmätyöskentely 16 tuntia
Ryhmätyöskentely ja ryhmäalustukset
Ke 16.11.2016 klo 15-18, Pinni A3111
Pe 18.11.2016 - 9.12.2016 viikoittain klo 9-12, Linna K113
Ke 23.11.2016 klo 15-18, Pinni A3107
Ke 30.11.2016 - 7.12.2016 viikoittain klo 15-18, Pinni A3111
Itsenäinen työskentely 12 tuntia Verkossa
Viikot 45 (7.11.-13.11.2016) ja 50 (12.12.-13.12.2016)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kurssin oheismateriaali jaetaan kurssin yhteydessä sekä kootaan kurssin moodle-alustalle. Halutessaan opiskelijat voivat käyttää kurssin oheislukemistona teosta Buzan – Hansen, The Evolution of International Security Studies. Cambridge University Press 2009  (e-materiaali)

Lisätiedot

Kurssi koostuu johdanto- ja yhteenvetoluennoista (12 t), ryhmäalustuksen laatimisesta ja ryhmätyöskentelystä (16 t) sekä kahdesta itsenäiselle verkkotyöskentelylle varatusta viikosta (12 t). Ryhmätyöskentelyyn perustuva oppiminen vaatii sitoutumista aktiiviseen osallistumiseen ja työskentelyyn.

Ryhmissä laaditun ja esitetyn alustuksen, ryhmätyöskentelyn sekä itsenäisten viikkotehtävien lisäksi opiskelijat laativat yhden itsenäisen kirjallisen työn, joka palautetaan kurssin loppusuorituksena sen päätyttyä. Tarkempi ohjeistus kirjalliseen työhön ja sen palauttamiseen annetaan johdantoluentojen yhteydessä.