x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLPOP04 Poliittiset aatteet ja ideologiat 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee poliittisten ideologioiden historian pääpiirteet, on tutustunut oman aikansa ideologioihin sekä on perehtynyt ideologioiden luonteeseen ja niiden rooliin yhteiskuntien kehityksessä. Opiskelija myös osaa tunnistaa todellisuudessa vaikuttavia poliittisia ideologioita, niiden historiallis-yhteiskunnallisia lähtökohtia sekä arvioida ideologioiden mahdollisia käytännön seurauksia ja vaikutuksia paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Yleiskuvaus

Luennoilla perehdytään poliittisten ideologioiden luonteeseen ja keskeisten poliittisten ideologioiden historiaan ja asemaan yhteiskuntien ja poliittisten järjestelmien kehityksessä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ei ole ennakkoilmoittautumista.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Suoritusvaihto 1: osallistuminen opetukseen
Haku 24.11.2016 alkaen.

Suoritusvaihtoehto 2: sähköinen kirjallinen tentti
Haku 11.8.2016 alkaen ympäri lukuvuoden.

Opettajat

Mikko Lahtinen, Vastaava opettaja
mikko.i.lahtinen[ät]uta.fi

Opetus

11.1.2017 – 15.3.2017
Luento-opetus 30 tuntia
Ke 11.1.2017 - 15.3.2017 viikoittain klo 9-12, Pinni B1100
Poikkeukset:
8.2.2017 klo 9 –12 , Väinö Linna -sali

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Luentojen yhteydessä tai erillisenä kirjatenttinä  suoritetaan Freeden, Ideology: A Very Short Introduction. Oxford University Press 2003.