x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKAS15 Kunta- ja aluejohtamisen vaihtuvasisältöinen erikoiskurssi 5–10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Syventää kunta- ja aluejohtamisen osaamista.

Kurssin suorittaneet tutustuvat käytännössä kunta- ja aluejohtamisen kannalta olennaiseen problematiikkaan, ja kykenevät hahmottamaan kunta- ja aluejohtamisen kontekstissa esiintyviä keskeisiä näkökulmia ja lähestymistapoja sekä erittelemään ja arvioimaan kriittisesti keskustelussa esillä olevia trendejä ja konsepteja. Lisäksi opiskelija perehtyy kurssilla kehittämisen dynamiikkaan, etenkin siihen, miten selvitystöitä ja tutkimuksia kehittämisessä hyödynnetään. Lisäksi opiskelija saa kokemuksen siitä, miten sidosryhmäsuhteiden huomioonottaminen tapahtuu kunta- aluejohtamisen moniulotteisessa kentässä.

Yleiskuvaus

Syksyn 2016 erikoiskurssi toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin Oma Tesoma -hankkeen kanssa.

Kehityshankkeessa painottuvat erityisesti alueen asuinolot ja viihtyisä ympäristö, asukkaiden osallistuminen ja aktiivisuus, asukkaiden hyvinvointi sekä tilojen uudenlainen käyttö.

Kurssia varten on määritelty kolme alustavaa tehtävää, joihin kurssilla toteutettavat työt linkittyvät

1. Millaisia ovat hyvinvointipalveluita käyttävien asiakkaiden tarpeet ja miten tarpeisiin tällä hetkellä vastataan?

2. Miten yrityksen ja järjestöt voivat toimia kunnan kumppaneina asukkaiden ja asiakkaiden tarpeisiin vastaamisessa?

3. Miten palvelujen vaikuttavuutta voidaan arvioida palveluntuottajien ja asukkaiden ja asiakkaiden näkökulmista?

Kurssi alkaa 16.9.2016! Kaupungin kanssa on sovittu ensimmäinen yhteinen tapaaminen 3.10 klo 13 - 16!

Ilmoittautuminen ensimmäisellä kerralla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu ensimmäisellä opetuskerralla!

Opettajat

Sanna Tuurnas, Vastaava opettaja
sanna.tuurnas[ät]tuni.fi

Opetus

16.9.2016 – 16.12.2016
Luento-opetus 16 tuntia
Pe 16.9.2016 klo 9-12, Linna K112
Pe 23.9.2016 - 16.12.2016 viikoittain klo 9-12, Linna K108
Ryhmätyöskentely 24 tuntia
Seminaari 4 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Harjoitustöiden toteutuksessa hyödynnetään opiskelijoiden aikaisemmissa
vaiheissa saavutettuja tutkimuksellisia taitoja sekä sovelletaan
tutkimusmenetelmiä käytännön työssä. Tämän vuoksi edeltävinä opintoina vaaditaan tutkimuspraktikumia.