x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATTAA90 Kandidaattiseminaari ja tutkielma (taloustiede) - Kandidaattiseminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osoittaa tuntevansa taloustieteen keskeisen oppisisällön ja osaavansa itsenäisesti soveltaa oppimaansa kirjallisessa ja suullisessa muodossa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Konttinen Markku, Opettaja
Nikula Harri, Opettaja
Pekka Valkonen (Excel-harjoitukset), Opettaja
Sinikka Hämäläinen, Opettaja

Opetus

24.10.2016 – 12.5.2017
Seminaari 20 tuntia
Nikulan ryhmä
Konttisen ryhmä
Ma 27.3.2017 klo 16-19, Pinni sh. A3028
Ma 10.4.2017 klo 16-18, Pinni sh. A3028
To 27.4.2017 klo 16-19, Pinni sh. A3028
Harjoitukset 8 tuntia
Excel-harjoitukset (pakollinen läsnäolo)
Pienryhmäopetus 2 tuntia
Tieteellisten tiedonhankintataitojen opetus (pakollinen läsnäolo, kirjaston järjestämää opetusta)
Luento-opetus 4 tuntia
Tieteellinen raportointi ja seminaarissa esiintyminen (pakollinen läsnäolo)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Lisätiedot

Kaksi ryhmää: Konttinen ja Nikula.
Sinikka Hämäläinen pitää vain yhteisopetuskohdan Tieteellinen raportointi ja seminaarissa esiintyminen.